Benefit Plus Spolupracujeme s Benefit Plus
CA Top Holiday » Cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie


Aj tohto roku sme pre našich klientov v spolupráci s poisťovňou UNIQA pripravili cestovné poistenie KOMFORT. Ceny poistenia vzrástli oproti minulého roku len nepatrne, zato bolo výrazne navýšené poistné krytie :

  • Poistenie liečebných nákladov do výšky 400.000,- EUR (platí aj pre prípad ochorenia na COVID-19 v zahraničí)
  • Poistenie trvalých následkov úrazu, poistná suma je 17.000,- EUR
  • Poistenie batožiny  do výšky 2.000,- EUR
  • Poistenie zodpovednosti za škody do výšky 400.000,- EUR
  • Poistenie asistenčných služieb a právnej pomoci/tlmočníka do výšky 2.000,- EUR
  • Poistenie stornopoplatku – veľmi dôležité, ak by ste museli zájazd zrušiť, budú Vám cez toto poistenie vrátené  finančné zálohy – do výšky spolu 2.000,- EUR. PLATÍ AJ PRE PRÍPAD OCHORENIA NA COVID-19  či nariadenej KARANTENY.
  • Poistenie stornopoplatku platí aj ak je príčinou stornovania živelná pohroma, extrémistické/etnické násile alebo terorizmus v cieľovej destinácii.
  • repatriácia do výšky 400.000,- EUR

Cena:  závisí od počtu dospelých a detí do 18 rokov, od ceny dovolenky a od počtu dní - vypočítame Vám ju na požiadanie.

Aspoň orientačne - pre 4-člennú rodinu, zloženú z dvoch dospelých a dvoch detí do 18 rokov,  vyjde cestovné poistenie KOMFORT spolu 82.00 EUR/ 8 dní ak suma za dovolenku nepresiahne 999.00 EUR.

 

Je možné objednať aj samostatne poistenie stornovacích poplatkov (bez ostatných poistení), toto by pre 4-člennú rodinu na 8 dní vyšlo 28.00 EUR  - ak suma za dovolenku nepresiahne 999.00 EUR.

 

V prípade záujmu o sprostredkovanie poistenia nás môžete kontaktovať emailom na poistenie@topholiday.sk alebo telefonicky na +421 905 170 731.