CA Top Holiday » Cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie


Tohto roku sme pre našich klientov v spolupráci s poisťovňou UNIQA pripravili cestovné poistenie KOMFORT , ktoré zahŕňa:

  • Poistenie liečebných nákladov do výšky 250.000,- EUR (platí aj pre prípad ochorenia na COVID-19 v zahraničí)
  • Poistenie trvalých následkov úrazu, poistná suma je 17.000,- EUR
  • Poistenie batožiny  do výšky 2.000,- EUR
  • Poistenie zodpovednosti za škody do výšky 200.000,- EUR
  • Poistenie asistenčných služieb a právnej pomoci/tlmočníka do výšky 2.000,- EUR
  • Poistenie stornopoplatku – veľmi dôležité, ak by ste museli zájazd zrušiť, budú Vám cez toto poistenie vrátené  finančné zálohy – do výšky spolu 2.000,- EUR. PLATÍ AJ PRE PRÍPAD OCHORENIA NA COVID-19  či nariadenej KARANTENY.
  • Poistenie stornopoplatku platí aj ak je príčinou stornovania živelná pohroma, extrémistické/etnické násile alebo terorizmus v cieľovej destinácii.
  • repatriácia do výšky 250.000,- EUR

Cena:  

2,50 EUR / osobu / 1 deň

Pre rodiny s deťmi do 18 rokov a pri pobytoch dlhších ako 8 dní je z ceny poistenia uplatnená ďalšia zľava. Konkrétnu výšku poistenia Vám radi vypočítame na požiadanie.

 

V prípade záujmu o sprostredkovanie poistenia nás môžete kontaktovať emailom na poistenie@topholiday.sk alebo telefonicky na 0905 170 731

Podrobnejšie oficiálne informácie k tomuto poisteniu nájete
v Informačnom liste TU.

 

 

Rozsah poistného krytia : TU