CA Top Holiday » Termíny a ceny » Cenník 2019 - 8 dňové pobyty

Cenník 2019 - 8-dňové pobyty

8% Vernostná zľava 

\n

3-lôžkový
Rezidencia Lukrecia

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Rezidencia Lukrecia

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-5-lôžkový
Rez. Michelangelo

B2 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-lôžkový
Rezidencia Bussola

A2 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

04.5.-11.5. 351€
382€

423€
460€

385€
419€

359€
390€

11.5.-18.5. 351€
382€

423€
460€

385€
419€

359€
390€

18.5.-25.5. 351€
382€

423€
460€

385€
419€

359€
390€

25.5.-01.6. 365€
397€

458€
498€

420€
456€

460€
500€

01.6.-08.6. 382€
415€

478€
520€

436€
474€

460€
500€

08.6.-15.6. 382€
415€

478€
520€

436€
474€

460€
500€

15.6.-22.6. 507€
551€

622€
676€

562€
611€

368€
400€

22.6.-29.6. 560€
609€

679€
738€

616€
670€

543€
590€

29.6.-06.7. 690€
750€

817€
888€

690€
750€

598€
650€

06.7.-13.7. 709€
771€

859€
934€

782€
850€

626€
680€

13.7.-20.7. 735€
799€

891€
968€

801€
871€

662€
720€

20.7.-27.7. 735€
799€

891€
968€

801€
871€

662€
720€

27.7.-03.8. 735€
799€

891€
968€

801€
871€

662€
720€

03.8.-10.8. 776€
844€

943€
1025€

843€
916€

735€
799€

10.8.-17.8. 776€
844€

943€
1025€

843€
916€

735€
799€

17.8.-24.8. 776€
844€

943€
1025€

843€
916€

662€
720€

24.8.-31.8. 561€
610€

684€
743€

624€
678€

529€
575€

31.8.-07.9. 472€
513€

574€
624€

529€
575€

390€
424€

07.9.-14.9. 469€
510€

534€
580€

415€ * 405€
440€

14.9.-21.9. 442€
480€

501€
545€

459€
499€

382€
415€

21.9.-28.9. 411€
447€

501€
545€

459€
499€

382€
415€7-8-lôžkový
Rezidencia Bussola

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia + vstup do bazéna

6-7-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

C1 (prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

B1 (prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

3-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

04.5.-11.5. 460€
500€

506€
550€

414€
450€

334€
363€

11.5.-18.5. 460€
500€

506€
550€

414€
450€

334€
363€

18.5.-25.5. 575€
625€

570€
620€

478€
520€

334€
363€

25.5.-01.6. 635€
690€

662€
720€

570€
620€

347€
377€

01.6.-08.6. 635€
690€

662€
720€

570€
620€

362€
393€

08.6.-15.6. 635€
690€

662€
720€

570€
620€

362€
393€

15.6.-22.6. 635€
690€

662€
720€

570€
620€

478€
520€

22.6.-29.6. 777€
845€

846€
920€

691€
751€

530€
576€

29.6.-06.7. 973€
1058€

1027€
1116€

828€
900€

655€
712€

06.7.-13.7. 973€
1058€

1027€
1116€

828€
900€

653€
710€

13.7.-20.7. 983€
1068€

1027€
1116€

828€
900€

693€
753€

20.7.-27.7. 983€
1068€

1027€
1116€

828€
900€

693€
753€

27.7.-03.8. 983€
1068€

1027€
1116€

874€
950€

693€
753€

03.8.-10.8. 1173€
1275€

1237€
1345€

911€
990€

735€
799€

10.8.-17.8. 1173€
1275€

1237€
1345€

911€
990€

735€
799€

17.8.-24.8. 983€
1068€

983€
1069€

828€
900€

735€
799€

24.8.-31.8. 808€
878€

839€
912€

718€
780€

533€
579€

31.8.-07.9. 581€
632€

628€
683€

551€
599€

459€
499€

07.9.-14.9. 580€
630€

633€
688€

580€
630€

488€
530€

14.9.-21.9. 551€
599€

601€
653€

542€
589€

459€
499€

21.9.-28.9. 551€
599€

601€
653€

444€
483€

357€
388€\n\n

2-lôžkový
Rezidencia pri mori

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

2-3-lôžkový
Rez. Torre s bazénom

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Rezidencia Casa Marina s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkové
Rezidencia Beatrice,
Vila Elena

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 351€
382€

334€
363€

404€
439€

423€
460€

11.5.-18.5. 351€
382€

334€
363€

404€
439€

423€
460€

18.5.-25.5. 351€
382€

334€
363€

404€
439€

423€
460€

25.5.-01.6. 365€
397€

347€
377€

438€
476€

458€
498€

01.6.-08.6. 382€
415€

362€
393€

456€
496€

478€
520€

08.6.-15.6. 382€
415€

362€
393€

456€
496€

478€
520€

15.6.-22.6. 507€
551€

478€
520€

591€
642€

622€
676€

22.6.-29.6. 560€
609€

530€
576€

647€
703€

679€
738€

29.6.-06.7. 690€
750€

655€
712€

797€
866€

782€
850€

06.7.-13.7. 699€
760€

672€
730€

816€
887€

874€
950€

13.7.-20.7. 735€
799€

693€
753€

843€
916€

891€
968€

20.7.-27.7. 735€
799€

693€
753€

843€
916€

891€
968€

27.7.-03.8. 735€
799€

693€
753€

843€
916€

891€
968€

03.8.-10.8. 776€
844€

735€
799€

891€
968€

943€
1025€

10.8.-17.8. 776€
844€

735€
799€

891€
968€

943€
1025€

17.8.-24.8. 776€
844€

735€
799€

891€
968€

943€
1025€

24.8.-31.8. 561€
610€

533€
579€

652€
709€

684€
743€

31.8.-07.9. 472€
513€

459€
499€

551€
599€

570€
620€

07.9.-14.9. 399€ * 446€
485€

551€
599€

450€ *
14.9.-21.9. 437€
475€

419€
455€

515€
560€

488€
530€

21.9.-28.9. 374€
407€

357€
388€

444€
483€

465€
505€\n\n

5-6-lôžkový
Vila Adriana

CV1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Rezidencia Luna

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Petronella,
4-lôžkový
Rezidencia pri mori

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Vila Rosina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 627€
682€

434€
472€

427€
464€

489€
532€

11.5.-18.5. 627€
682€

434€
472€

427€
464€

489€
532€

18.5.-25.5. 627€
682€

434€
472€

427€
464€

489€
532€

25.5.-01.6. 663€
721€

469€
510€

462€
502€

524€
570€

01.6.-08.6. 690€
750€

490€
533€

482€
524€

548€
596€

08.6.-15.6. 690€
750€

490€
533€

482€
524€

548€
596€

15.6.-22.6. 880€
957€

638€
694€

627€
682€

722€
785€

22.6.-29.6. 947€
1029€

697€
758€

685€
745€

786€
854€

29.6.-06.7. 1154€
1254€

859€
934€

754€
820€

902€
980€

06.7.-13.7. 1186€
1289€

883€
960€

874€
950€

1002€
1089€

13.7.-20.7. 1227€
1334€

914€
993€

896€
974€

1039€
1129€

20.7.-27.7. 1227€
1334€

914€
993€

896€
974€

1039€
1129€

27.7.-03.8. 1227€
1334€

914€
993€

896€
974€

1039€
1129€

03.8.-10.8. 1297€
1410€

973€
1058€

949€
1032€

1104€
1200€

10.8.-17.8. 1297€
1410€

973€
1058€

949€
1032€

1104€
1200€

17.8.-24.8. 1297€
1410€

973€
1058€

949€
1032€

1104€
1200€

24.8.-31.8. 942€
1024€

701€
762€

689€
749€

785€
853€

31.8.-07.9. 792€
861€

587€
638€

578€
628€

648€
704€

07.9.-14.9. 718€
780€

551€
599€

450€ * 499€ *
14.9.-21.9. 688€
748€

524€
570€

515€
560€

580€
630€

21.9.-28.9. 669€
727€

475€
516€

468€
509€

530€
576€\n

6-lôžkový
Vila Rosina

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

2-lôžkový
Vila Nerona

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Vila Nerona

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Rezidencia Lucinda

C1 (obývacia izba + kuchynka + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 500€
544€

351€
382€

460€
500€

460€
500€

11.5.-18.5. 500€
544€

351€
382€

460€
500€

460€
500€

18.5.-25.5. 500€
544€

351€
382€

460€
500€

460€
500€

25.5.-01.6. 536€
583€

365€
397€

495€
538€

495€
538€

01.6.-08.6. 561€
610€

382€
415€

519€
564€

519€
564€

08.6.-15.6. 561€
610€

382€
415€

519€
564€

519€
564€

15.6.-22.6. 741€
805€

507€
551€

681€
740€

681€
740€

22.6.-29.6. 805€
875€

560€
609€

742€
806€

736€
800€

29.6.-06.7. 1004€
1091€

690€
750€

917€
997€

911€
990€

06.7.-13.7. 1031€
1121€

709€
771€

941€
1023€

946€
1028€

13.7.-20.7. 1069€
1162€

754€
820€

973€
1058€

973€
1058€

20.7.-27.7. 1069€
1162€

754€
820€

973€
1058€

973€
1058€

27.7.-03.8. 1069€
1162€

754€
820€

973€
1058€

973€
1058€

03.8.-10.8. 1134€
1233€

776€
844€

1039€
1129€

1039€
1129€

10.8.-17.8. 1134€
1233€

776€
844€

1039€
1129€

1039€
1129€

17.8.-24.8. 1134€
1233€

776€
844€

1039€
1129€

1039€
1129€

24.8.-31.8. 802€
872€

561€
610€

743€
808€

743€
808€

31.8.-07.9. 661€
719€

472€
513€

643€
699€

643€
699€

07.9.-14.9. 616€
670€

451€
490€

570€
620€

499€ *
14.9.-21.9. 589€
640€

423€
460€

519€
564€

519€
564€

21.9.-28.9. 541€
588€

374€
407€

501€
545€

501€
545€\n\n\n

6-8-lôžkový
Vila Caroline

DV1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Rezidencia Saulina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

7-8-lôžkový
Vila Mirella

D1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Vila Mirella

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 700€
761€

469€
510€

575€
625€

443€
481€

11.5.-18.5. 700€
761€

469€
510€

575€
625€

443€
481€

18.5.-25.5. 700€
761€

469€
510€

575€
625€

443€
481€

25.5.-01.6. 736€
800€

505€
549€

611€
664€

477€
519€

01.6.-08.6. 764€
830€

527€
573€

638€
693€

498€
541€

08.6.-15.6. 764€
830€

527€
573€

638€
693€

498€
541€

15.6.-22.6. 962€
1046€

695€
755€

829€
901€

651€
708€

22.6.-29.6. 1030€
1120€

757€
823€

894€
972€

710€
772€

29.6.-06.7. 1253€
1362€

919€
999€

1058€
1150€

878€
954€

06.7.-13.7. 1284€
1396€

966€
1050€

1133€
1232€

901€
979€

13.7.-20.7. 1326€
1441€

1004€
1091€

1175€
1277€

932€
1013€

20.7.-27.7. 1326€
1441€

1004€
1091€

1175€
1277€

932€
1013€

27.7.-03.8. 1326€
1441€

1004€
1091€

1175€
1277€

932€
1013€

03.8.-10.8. 1398€
1520€

1070€
1163€

1245€
1353€

985€
1071€

10.8.-17.8. 1398€
1520€

1070€
1163€

1245€
1353€

985€
1071€

17.8.-24.8. 1398€
1520€

1070€
1163€

1245€
1353€

985€
1071€

24.8.-31.8. 1024€
1113€

755€
821€

891€
968€

713€
775€

31.8.-07.9. 868€
943€

627€
681€

741€
805€

595€
647€

07.9.-14.9. 670€ * 485€ * 560€ * 561€
610€

14.9.-21.9. 741€
805€

511€
555€

616€
670€

534€
580€

21.9.-28.9. 741€
805€

511€
555€

616€
670€

483€
525€\n\n

4-lôžkový
Vila Mirella

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkové
Vila Vivien,
Rezidencia Primula

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi,
4-lôžkový
Rezidencia Bianco

B2 (obývacia izba + kuchynka + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna, C1 (obývacia izba + 2 spálne + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 404€
439€

412€
448€

443€
481€

469€
510€

11.5.-18.5. 404€
439€

412€
448€

443€
481€

469€
510€

18.5.-25.5. 404€
439€

412€
448€

443€
481€

469€
510€

25.5.-01.6. 438€
476€

446€
485€

477€
519€

505€
549€

01.6.-08.6. 456€
496€

465€
505€

498€
541€

527€
573€

08.6.-15.6. 456€
496€

465€
505€

498€
541€

527€
573€

15.6.-22.6. 591€
642€

604€
656€

651€
708€

693€
753€

22.6.-29.6. 647€
703€

660€
717€

710€
772€

754€
820€

29.6.-06.7. 797€
866€

808€
878€

878€
954€

949€
1031€

06.7.-13.7. 816€
887€

830€
902€

901€
979€

967€
1051€

13.7.-20.7. 843€
916€

860€
935€

932€
1013€

1004€
1091€

20.7.-27.7. 843€
916€

860€
935€

932€
1013€

1004€
1091€

27.7.-03.8. 843€
916€

860€
935€

932€
1013€

1004€
1091€

03.8.-10.8. 891€
968€

914€
993€

998€
1085€

1064€
1156€

10.8.-17.8. 891€
968€

914€
993€

998€
1085€

1064€
1156€

17.8.-24.8. 891€
968€

914€
993€

998€
1085€

1064€
1156€

24.8.-31.8. 652€
709€

665€
723€

713€
775€

754€
820€

31.8.-07.9. 551€
599€

559€
608€

595€
647€

626€
680€

07.9.-14.9. 506€
550€

440€ * 467€ * 561€
610€

14.9.-21.9. 478€
520€

506€
550€

534€
580€

529€
575€

21.9.-28.9. 444€
483€

453€
492€

483€
525€

511€
555€\n\n\n

4-lôžkový
Rezidencia Bianco

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

2-lôžkový
Vila Elena

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Elena

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 451€
490€

365€
397€

326€
354€

451€
490€

11.5.-18.5. 451€
490€

365€
397€

326€
354€

451€
490€

18.5.-25.5. 451€
490€

365€
397€

326€
354€

451€
490€

25.5.-01.6. 486€
528€

378€
411€

339€
368€

486€
528€

01.6.-08.6. 507€
551€

394€
428€

352€
383€

507€
551€

08.6.-15.6. 507€
551€

394€
428€

352€
383€

507€
551€

15.6.-22.6. 663€
721€

525€
571€

466€
506€

663€
721€

22.6.-29.6. 724€
787€

580€
630€

517€
562€

724€
787€

29.6.-06.7. 900€
978€

643€
699€

638€
694€

900€
978€

06.7.-13.7. 924€
1004€

735€
799€

662€
720€

919€
999€

13.7.-20.7. 956€
1039€

765€
831€

676€
735€

956€
1039€

20.7.-27.7. 956€
1039€

765€
831€

676€
735€

956€
1039€

27.7.-03.8. 956€
1039€

765€
831€

676€
735€

956€
1039€

03.8.-10.8. 1016€
1104€

806€
876€

718€
780€

1016€
1104€

10.8.-17.8. 1016€
1104€

806€
876€

718€
780€

1016€
1104€

17.8.-24.8. 1016€
1104€

806€
876€

718€
780€

1016€
1104€

24.8.-31.8. 725€
788€

580€
630€

520€
565€

722€
785€

31.8.-07.9. 604€
657€

485€
527€

442€
480€

604€
657€

07.9.-14.9. 470€ * 399€ * 442€
480€

472€ *
14.9.-21.9. 543€
590€

441€
479€

414€
450€

522€
567€

21.9.-28.9. 491€
534€

388€
422€

349€
379€

474€
515€\n\n\n\n

4-lôžkový
Vila Barello

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Vila Barello

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

4-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Rez. Torre s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

04.5.-11.5. 440€
478€

489€
532€

434€
472€

440€
478€

11.5.-18.5. 440€
478€

489€
532€

434€
472€

440€
478€

18.5.-25.5. 440€
478€

489€
532€

434€
472€

440€
478€

25.5.-01.6. 474€
515€

524€
570€

469€
510€

474€
515€

01.6.-08.6. 493€
536€

548€
596€

490€
533€

493€
536€

08.6.-15.6. 493€
536€

548€
596€

490€
533€

493€
536€

15.6.-22.6. 645€
701€

722€
785€

638€
694€

645€
701€

22.6.-29.6. 703€
764€

786€
854€

697€
758€

703€
764€

29.6.-06.7. 865€
940€

974€
1059€

859€
934€

865€
940€

06.7.-13.7. 889€
966€

1002€
1089€

883€
960€

883€
960€

13.7.-20.7. 921€
1001€

1039€
1129€

914€
993€

921€
1001€

20.7.-27.7. 921€
1001€

1039€
1129€

914€
993€

921€
1001€

27.7.-03.8. 921€
1001€

1039€
1129€

914€
993€

921€
1001€

03.8.-10.8. 980€
1065€

1104€
1200€

973€
1058€

980€
1065€

10.8.-17.8. 980€
1065€

1104€
1200€

973€
1058€

980€
1065€

17.8.-24.8. 980€
1065€

1104€
1200€

973€
1058€

980€
1065€

24.8.-31.8. 707€
768€

785€
853€

701€
762€

707€
768€

31.8.-07.9. 590€
641€

648€
704€

587€
638€

590€
641€

07.9.-14.9. 459€ * 499€ * 458€ * 462€ *
14.9.-21.9. 529€
575€

570€
620€

524€
570€

529€
575€

21.9.-28.9. 480€
522€

530€
576€

475€
516€

480€
522€\n\n

4-lôžkový
Vila Mušľa

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Magdaléna

CM1 (2 podlažia: obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + balkón + terasa s krbom) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Nerona

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Nerona

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 434€
472€

505€
549€

489€
532€

543€
590€

11.5.-18.5. 434€
472€

505€
549€

489€
532€

543€
590€

18.5.-25.5. 434€
472€

505€
549€

489€
532€

543€
590€

25.5.-01.6. 469€
510€

541€
588€

524€
570€

579€
629€

01.6.-08.6. 490€
533€

565€
614€

548€
596€

607€
660€

08.6.-15.6. 490€
533€

565€
614€

548€
596€

607€
660€

15.6.-22.6. 638€
694€

746€
811€

722€
785€

805€
875€

22.6.-29.6. 697€
758€

811€
882€

786€
854€

874€
950€

29.6.-06.7. 859€
934€

1016€
1104€

874€
950€

1097€
1192€

06.7.-13.7. 883€
960€

1043€
1134€

966€
1050€

1128€
1226€

13.7.-20.7. 914€
993€

1080€
1174€

1039€
1129€

1169€
1271€

20.7.-27.7. 914€
993€

1080€
1174€

1039€
1129€

1169€
1271€

27.7.-03.8. 914€
993€

1080€
1174€

1039€
1129€

1169€
1271€

03.8.-10.8. 973€
1058€

1152€
1252€

1104€
1200€

1241€
1349€

10.8.-17.8. 973€
1058€

1152€
1252€

1104€
1200€

1241€
1349€

17.8.-24.8. 973€
1058€

1152€
1252€

1104€
1200€

1241€
1349€

24.8.-31.8. 695€
755€

808€
878€

785€
853€

868€
943€

31.8.-07.9. 587€
638€

666€
724€

648€
704€

711€
773€

07.9.-14.9. 458€ * 607€
660€

510€ * 672€
730€

14.9.-21.9. 524€
570€

589€
640€

570€
620€

643€
699€

21.9.-28.9. 475€
516€

546€
594€

530€
576€

584€
635€\n\n\n

6-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-lôžkový
Vila Mušľa

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Vila Mara

D1 (obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Karin

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 505€
549€

523€
569€

593€
645€

412€
448€

11.5.-18.5. 505€
549€

523€
569€

593€
645€

412€
448€

18.5.-25.5. 505€
549€

523€
569€

593€
645€

412€
448€

25.5.-01.6. 541€
588€

559€
608€

629€
684€

446€
485€

01.6.-08.6. 565€
614€

585€
636€

652€
709€

465€
505€

08.6.-15.6. 565€
614€

585€
636€

652€
709€

465€
505€

15.6.-22.6. 746€
811€

776€
844€

827€
899€

604€
656€

22.6.-29.6. 811€
882€

842€
915€

874€
950€

660€
717€

29.6.-06.7. 1016€
1104€

1050€
1141€

1086€
1180€

735€
799€

06.7.-13.7. 1043€
1134€

1081€
1175€

1107€
1203€

827€
899€

13.7.-20.7. 1080€
1174€

1122€
1220€

1144€
1243€

860€
935€

20.7.-27.7. 1080€
1174€

1122€
1220€

1144€
1243€

860€
935€

27.7.-03.8. 1080€
1174€

1122€
1220€

1144€
1243€

860€
935€

03.8.-10.8. 1152€
1252€

1192€
1296€

1209€
1314€

914€
993€

10.8.-17.8. 1152€
1252€

1192€
1296€

1209€
1314€

914€
993€

17.8.-24.8. 1152€
1252€

1192€
1296€

1209€
1314€

914€
993€

24.8.-31.8. 808€
878€

838€
911€

889€
966€

665€
723€

31.8.-07.9. 666€
724€

688€
748€

753€
818€

559€
608€

07.9.-14.9. 616€
670€

540€ * 625€ * 440€ *
14.9.-21.9. 589€
640€

607€
660€

690€
750€

506€
550€

21.9.-28.9. 546€
594€

564€
613€

635€
690€

453€
492€\n

5-lôžkový
Rezidencia Jupiter

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + 3 terasy) + klimatizácia

04.5.-11.5. 434€
472€

- - -
11.5.-18.5. 434€
472€

- - -
18.5.-25.5. 434€
472€

- - -
25.5.-01.6. 469€
510€

- - -
01.6.-08.6. 490€
533€

- - -
08.6.-15.6. 490€
533€

- - -
15.6.-22.6. 638€
694€

- - -
22.6.-29.6. 697€
758€

- - -
29.6.-06.7. 846€
920€

- - -
06.7.-13.7. 892€
970€

- - -
13.7.-20.7. 914€
993€

- - -
20.7.-27.7. 914€
993€

- - -
27.7.-03.8. 914€
993€

- - -
03.8.-10.8. 973€
1058€

- - -
10.8.-17.8. 973€
1058€

- - -
17.8.-24.8. 973€
1058€

- - -
24.8.-31.8. 701€
762€

- - -
31.8.-07.9. 587€
638€

- - -
07.9.-14.9. 458€ * - - -
14.9.-21.9. 524€
570€

- - -
21.9.-28.9. 475€
516€

- - -
Legenda - vysvetlivky:


* červenou - akciová cena po špeciálnej zľave na vybrané apartmány

Prečiarknuté ceny sú katalógové ceny, cena nad nimi je zľavnená o práve platnú zľavu: 8% Vernostná zľava


Ceny sú za celý apartmán s uvedeným počtom osôb na týždeň – 8 dní, 7 nocí.


Apartmán(y) ešte voľné Všetky apartmány už obsadenéKatalógové čísla apartmánov:

 • A-  typ monolocale (obývacia izba s kuch. kútom)
 • B-  typ bilocale (obývacia izba s kuch. kútom + spálna)
 • C-  typ trilocale (obývacia izba [s kuch kútom alebo + kuchyňa] + 2 spálne)
 • D-  typ quadrilocale (obývacia izba + 3 spálne)
 • -M-  mezonet (dvojpodlažný apartmán)
 • -V-  samostatná vila

 

 

Nástup na apartmány vždy v sobotu od 15.30 hod., uvoľnenie apartmánov nasledujúcu sobotu do 09.00 hod.

 

Objednanie pobytu a platobné podmienky

objednať pobyt si môžete telefonicky, cez náš web, e-mailom, alebo osobne v pobočke CA

 • 10% zľava FIRST MOMENT - len do 31.03.2019, pri zálohe 50%.
 • 12% vernostná zľava - ak ste boli s nami viac ako 3x. Stačí záloha vo výške 30%.
 • doplatok do 30 dní pred nástupom na pobyt.
 • v prípade objednávky do menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je nutné uhradiť pobyt v plnej výške do 2 dní od objednania pobytu
 • v prípade záujmu vám môžeme želanú kapacitu nezáväzne rezervovať na dobu 2 kalendárnych dní

Súčasťou Zmluvy o obstaraní ubytovania sú aj Všeobecné podmienky pre účasť na pobytoch CA.
.

Cena zahrňuje: ubytovanie za apartmán (uvedený počet osôb) 8 dní pobytu, 7 nocí 
  spotrebu elektriny,  vody, plynu, parkovné
  osobná účasť vedenia CA ako delegáta počas pobytu 24/7  od 25.5. do 21.9.2019 ako aj cez Veľkú noc
 
osobná asistencia delegáta pri nástupe na ubytovanie
  povinné príplatky : žiadne
  parkovné
 

u nadštandardných apartmánov je v cene aj používanie klimatizácie a plážový servis (1 slnečník + 2 lehátka) na celý pobyt na hotel.pláži

  záverečné upratovanie LIGHT (nezahŕňa vynesenie odpadkov a umytie riadu)

 

 

Na mieste, po prebratí apartmánu od nášho delegáta, sa platí vratná kaucia : 100,-EUR za apartmán - bude vrátená pri odovzdaní apartmánu v pôvodnom stave.

 

Nepovinné príplatky : 

 

                  - prioritný check-in (prednostné ubytovanie od 11.30 hod) : 40,-EUR/apartmán

                  - detská postieľka ( pre dieťa 0-2 roky) : 35,-EUR/pobyt

                  - poplatok za psa/mačku : 35,-EUR/pobyt 

                  -možné zapožičanie posteľného prádla za 8,-EUR/osobu a pobyt

                  - zapožičanie uterákov (1 x osuška + 1 x uterák) za 8,-EUR na celý pobyt