CA Top Holiday » Termíny a ceny » Cenník 2019 - 8 dňové pobyty

Cenník 2019 - 8-dňové pobyty

11% zľava First Moment 

Ceny pre verejnosť Ceny pre stálych zákazníkov

3-lôžkový
Rezidencia Lukrecia

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Rezidencia Lukrecia

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-5-lôžkový
Rez. Michelangelo

B2 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-lôžkový
Rezidencia Bussola

A2 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

04.5.-11.5. 340€
382€

409€
460€

373€
419€

347€
390€

11.5.-18.5. 340€
382€

409€
460€

373€
419€

347€
390€

18.5.-25.5. 340€
382€

409€
460€

373€
419€

347€
390€

25.5.-01.6. 353€
397€

443€
498€

406€
456€

445€
500€

01.6.-08.6. 369€
415€

463€
520€

422€
474€

445€
500€

08.6.-15.6. 369€
415€

463€
520€

422€
474€

445€
500€

15.6.-22.6. 490€
551€

602€
676€

544€
611€

356€
400€

22.6.-29.6. 542€
609€

657€
738€

596€
670€

525€
590€

29.6.-06.7. 668€
750€

809€
909€

732€
822€

579€
650€

06.7.-13.7. 686€
771€

831€
934€

750€
843€

605€
680€

13.7.-20.7. 711€
799€

862€
968€

775€
871€

641€
720€

20.7.-27.7. 711€
799€

862€
968€

775€
871€

641€
720€

27.7.-03.8. 711€
799€

862€
968€

775€
871€

641€
720€

03.8.-10.8. 751€
844€

912€
1025€

815€
916€

711€
799€

10.8.-17.8. 751€
844€

912€
1025€

815€
916€

711€
799€

17.8.-24.8. 751€
844€

912€
1025€

815€
916€

641€
720€

24.8.-31.8. 521€
585€

632€
710€

574€
645€

490€
550€

31.8.-07.9. 434€
488€

526€
591€

482€
542€

355€
399€

07.9.-14.9. 356€
400€

436€
490€

399€
448€

347€
390€

14.9.-21.9. 340€
382€

420€
472€

384€
431€

347€
390€

21.9.-28.9. 340€
382€

420€
472€

384€
431€

347€
390€7-8-lôžkový
Rezidencia Bussola

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia + vstup do bazéna

6-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

C1 (prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

B1 (prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

3-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

04.5.-11.5. 445€
500€

490€
550€

401€
450€

323€
363€

11.5.-18.5. 445€
500€

490€
550€

401€
450€

323€
363€

18.5.-25.5. 556€
625€

552€
620€

463€
520€

323€
363€

25.5.-01.6. 614€
690€

641€
720€

552€
620€

336€
377€

01.6.-08.6. 614€
690€

641€
720€

552€
620€

350€
393€

08.6.-15.6. 614€
690€

641€
720€

552€
620€

350€
393€

15.6.-22.6. 614€
690€

641€
720€

552€
620€

463€
520€

22.6.-29.6. 752€
845€

819€
920€

668€
751€

513€
576€

29.6.-06.7. 942€
1058€

993€
1116€

801€
900€

634€
712€

06.7.-13.7. 942€
1058€

993€
1116€

801€
900€

650€
730€

13.7.-20.7. 942€
1058€

993€
1116€

801€
900€

670€
753€

20.7.-27.7. 951€
1068€

993€
1116€

801€
900€

670€
753€

27.7.-03.8. 951€
1068€

993€
1116€

846€
950€

670€
753€

03.8.-10.8. 1135€
1275€

1197€
1345€

881€
990€

711€
799€

10.8.-17.8. 1135€
1275€

1197€
1345€

881€
990€

711€
799€

17.8.-24.8. 951€
1068€

951€
1069€

801€
900€

711€
799€

24.8.-31.8. 752€
845€

782€
879€

636€
715€

493€
554€

31.8.-07.9. 533€
599€

579€
650€

401€
450€

413€
464€

07.9.-14.9. 556€
625€

552€
620€

463€
520€

337€
379€

14.9.-21.9. 556€
625€

552€
620€

463€
520€

323€
363€

21.9.-28.9. 445€
500€

490€
550€

401€
450€

323€
363€2-3-lôžkový
Rezidencia pri mori

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

2-3-lôžkový
Rez. Torre s bazénom

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Rezidencia Casa Marina s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkové
Rezidencia Beatrice,
Vila Elena

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 340€
382€

323€
363€

391€
439€

409€
460€

11.5.-18.5. 340€
382€

323€
363€

391€
439€

409€
460€

18.5.-25.5. 340€
382€

323€
363€

391€
439€

409€
460€

25.5.-01.6. 353€
397€

336€
377€

424€
476€

443€
498€

01.6.-08.6. 369€
415€

350€
393€

441€
496€

463€
520€

08.6.-15.6. 369€
415€

350€
393€

441€
496€

463€
520€

15.6.-22.6. 490€
551€

463€
520€

571€
642€

602€
676€

22.6.-29.6. 542€
609€

513€
576€

626€
703€

657€
738€

29.6.-06.7. 668€
750€

634€
712€

771€
866€

809€
909€

06.7.-13.7. 686€
771€

650€
730€

789€
887€

831€
934€

13.7.-20.7. 711€
799€

670€
753€

815€
916€

862€
968€

20.7.-27.7. 711€
799€

670€
753€

815€
916€

862€
968€

27.7.-03.8. 711€
799€

670€
753€

815€
916€

862€
968€

03.8.-10.8. 751€
844€

711€
799€

862€
968€

912€
1025€

10.8.-17.8. 751€
844€

711€
799€

862€
968€

912€
1025€

17.8.-24.8. 751€
844€

711€
799€

862€
968€

912€
1025€

24.8.-31.8. 521€
585€

493€
554€

602€
676€

632€
710€

31.8.-07.9. 434€
488€

413€
464€

504€
566€

526€
591€

07.9.-14.9. 356€
400€

337€
379€

417€
468€

436€
490€

14.9.-21.9. 340€
382€

323€
363€

401€
450€

420€
472€

21.9.-28.9. 340€
382€

323€
363€

401€
450€

420€
472€5-6-lôžkový
Vila Adriana

CV1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Rezidencia Luna

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Petronella,
4-lôžkový
Rezidencia pri mori

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Vila Rosina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 607€
682€

420€
472€

413€
464€

473€
532€

11.5.-18.5. 607€
682€

420€
472€

413€
464€

473€
532€

18.5.-25.5. 607€
682€

420€
472€

413€
464€

473€
532€

25.5.-01.6. 642€
721€

454€
510€

447€
502€

507€
570€

01.6.-08.6. 668€
750€

474€
533€

466€
524€

530€
596€

08.6.-15.6. 668€
750€

474€
533€

466€
524€

530€
596€

15.6.-22.6. 852€
957€

618€
694€

607€
682€

699€
785€

22.6.-29.6. 916€
1029€

675€
758€

663€
745€

760€
854€

29.6.-06.7. 1116€
1254€

831€
934€

814€
915€

943€
1059€

06.7.-13.7. 1147€
1289€

854€
960€

837€
940€

969€
1089€

13.7.-20.7. 1187€
1334€

884€
993€

867€
974€

1005€
1129€

20.7.-27.7. 1187€
1334€

884€
993€

867€
974€

1005€
1129€

27.7.-03.8. 1187€
1334€

884€
993€

867€
974€

1005€
1129€

03.8.-10.8. 1255€
1410€

942€
1058€

918€
1032€

1068€
1200€

10.8.-17.8. 1255€
1410€

942€
1058€

918€
1032€

1068€
1200€

17.8.-24.8. 1255€
1410€

942€
1058€

918€
1032€

1068€
1200€

24.8.-31.8. 882€
991€

649€
729€

637€
716€

730€
820€

31.8.-07.9. 737€
828€

538€
605€

530€
595€

597€
671€

07.9.-14.9. 636€
715€

447€
502€

440€
494€

501€
563€

14.9.-21.9. 618€
694€

430€
483€

424€
476€

483€
543€

21.9.-28.9. 618€
694€

430€
483€

424€
476€

483€
543€6-lôžkový
Vila Rosina

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

2-lôžkový
Vila Nerona

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Vila Nerona

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Rezidencia Lucinda

C1 (obývacia izba + kuchynka + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 484€
544€

340€
382€

445€
500€

445€
500€

11.5.-18.5. 484€
544€

340€
382€

445€
500€

445€
500€

18.5.-25.5. 484€
544€

340€
382€

445€
500€

445€
500€

25.5.-01.6. 519€
583€

353€
397€

479€
538€

479€
538€

01.6.-08.6. 543€
610€

369€
415€

502€
564€

502€
564€

08.6.-15.6. 543€
610€

369€
415€

502€
564€

502€
564€

15.6.-22.6. 716€
805€

490€
551€

659€
740€

659€
740€

22.6.-29.6. 779€
875€

542€
609€

717€
806€

717€
806€

29.6.-06.7. 971€
1091€

668€
750€

887€
997€

887€
997€

06.7.-13.7. 998€
1121€

686€
771€

910€
1023€

910€
1023€

13.7.-20.7. 1034€
1162€

711€
799€

942€
1058€

942€
1058€

20.7.-27.7. 1034€
1162€

711€
799€

942€
1058€

942€
1058€

27.7.-03.8. 1034€
1162€

711€
799€

942€
1058€

942€
1058€

03.8.-10.8. 1097€
1233€

751€
844€

1005€
1129€

1005€
1129€

10.8.-17.8. 1097€
1233€

751€
844€

1005€
1129€

1005€
1129€

17.8.-24.8. 1097€
1233€

751€
844€

1005€
1129€

1005€
1129€

24.8.-31.8. 747€
839€

521€
585€

690€
775€

690€
775€

31.8.-07.9. 611€
686€

434€
488€

568€
638€

568€
638€

07.9.-14.9. 513€
576€

356€
400€

473€
531€

473€
531€

14.9.-21.9. 494€
555€

340€
382€

456€
512€

456€
512€

21.9.-28.9. 494€
555€

340€
382€

456€
512€

456€
512€6-8-lôžkový
Vila Caroline

DV1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Rezidencia Saulina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

7-8-lôžkový
Vila Mirella

D1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Vila Mirella

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 677€
761€

454€
510€

556€
625€

428€
481€

11.5.-18.5. 677€
761€

454€
510€

556€
625€

428€
481€

18.5.-25.5. 677€
761€

454€
510€

556€
625€

428€
481€

25.5.-01.6. 712€
800€

489€
549€

591€
664€

462€
519€

01.6.-08.6. 739€
830€

510€
573€

617€
693€

481€
541€

08.6.-15.6. 739€
830€

510€
573€

617€
693€

481€
541€

15.6.-22.6. 931€
1046€

672€
755€

802€
901€

630€
708€

22.6.-29.6. 997€
1120€

732€
823€

865€
972€

687€
772€

29.6.-06.7. 1212€
1362€

915€
1028€

1066€
1198€

849€
954€

06.7.-13.7. 1242€
1396€

939€
1055€

1096€
1232€

871€
979€

13.7.-20.7. 1282€
1441€

971€
1091€

1137€
1277€

902€
1013€

20.7.-27.7. 1282€
1441€

971€
1091€

1137€
1277€

902€
1013€

27.7.-03.8. 1282€
1441€

971€
1091€

1137€
1277€

902€
1013€

03.8.-10.8. 1353€
1520€

1035€
1163€

1204€
1353€

953€
1071€

10.8.-17.8. 1353€
1520€

1035€
1163€

1204€
1353€

953€
1071€

17.8.-24.8. 1353€
1520€

1035€
1163€

1204€
1353€

953€
1071€

24.8.-31.8. 961€
1080€

701€
788€

832€
935€

660€
742€

31.8.-07.9. 810€
910€

577€
648€

687€
772€

546€
614€

07.9.-14.9. 707€
794€

481€
541€

586€
658€

455€
511€

14.9.-21.9. 687€
772€

465€
522€

567€
637€

438€
492€

21.9.-28.9. 687€
772€

465€
522€

567€
637€

438€
492€4-lôžkový
Vila Mirella

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkové
Vila Vivien,
Rezidencia Primula

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi,
4-lôžkový
Rezidencia Bianco

B2 (obývacia izba + kuchynka + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna, C1 (obývacia izba + 2 spálne + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 391€
439€

399€
448€

428€
481€

454€
510€

11.5.-18.5. 391€
439€

399€
448€

428€
481€

454€
510€

18.5.-25.5. 391€
439€

399€
448€

428€
481€

454€
510€

25.5.-01.6. 424€
476€

432€
485€

462€
519€

489€
549€

01.6.-08.6. 441€
496€

449€
505€

481€
541€

510€
573€

08.6.-15.6. 441€
496€

449€
505€

481€
541€

510€
573€

15.6.-22.6. 571€
642€

584€
656€

630€
708€

670€
753€

22.6.-29.6. 626€
703€

638€
717€

687€
772€

730€
820€

29.6.-06.7. 771€
866€

781€
878€

849€
954€

910€
1022€

06.7.-13.7. 789€
887€

803€
902€

871€
979€

935€
1051€

13.7.-20.7. 815€
916€

832€
935€

902€
1013€

971€
1091€

20.7.-27.7. 815€
916€

832€
935€

902€
1013€

971€
1091€

27.7.-03.8. 815€
916€

832€
935€

902€
1013€

971€
1091€

03.8.-10.8. 862€
968€

884€
993€

953€
1071€

1029€
1156€

10.8.-17.8. 862€
968€

884€
993€

953€
1071€

1029€
1156€

17.8.-24.8. 862€
968€

884€
993€

953€
1071€

1029€
1156€

24.8.-31.8. 602€
676€

614€
690€

660€
742€

700€
787€

31.8.-07.9. 504€
566€

512€
575€

546€
614€

576€
647€

07.9.-14.9. 417€
468€

425€
477€

455€
511€

481€
541€

14.9.-21.9. 401€
450€

409€
459€

438€
492€

465€
522€

21.9.-28.9. 401€
450€

409€
459€

438€
492€

465€
522€4-lôžkový
Rezidencia Bianco

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

2-lôžkový
Vila Elena

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Elena

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 436€
490€

353€
397€

315€
354€

436€
490€

11.5.-18.5. 436€
490€

353€
397€

315€
354€

436€
490€

18.5.-25.5. 436€
490€

353€
397€

315€
354€

436€
490€

25.5.-01.6. 470€
528€

366€
411€

328€
368€

470€
528€

01.6.-08.6. 490€
551€

381€
428€

341€
383€

490€
551€

08.6.-15.6. 490€
551€

381€
428€

341€
383€

490€
551€

15.6.-22.6. 642€
721€

508€
571€

450€
506€

642€
721€

22.6.-29.6. 700€
787€

561€
630€

500€
562€

700€
787€

29.6.-06.7. 870€
978€

696€
782€

618€
694€

870€
978€

06.7.-13.7. 894€
1004€

715€
803€

633€
711€

894€
1004€

13.7.-20.7. 925€
1039€

740€
831€

654€
735€

925€
1039€

20.7.-27.7. 925€
1039€

740€
831€

654€
735€

925€
1039€

27.7.-03.8. 925€
1039€

740€
831€

654€
735€

925€
1039€

03.8.-10.8. 983€
1104€

780€
876€

694€
780€

983€
1104€

10.8.-17.8. 983€
1104€

780€
876€

694€
780€

983€
1104€

17.8.-24.8. 983€
1104€

780€
876€

694€
780€

983€
1104€

24.8.-31.8. 672€
755€

538€
605€

481€
540€

672€
755€

31.8.-07.9. 555€
624€

447€
502€

405€
455€

555€
624€

07.9.-14.9. 463€
520€

368€
414€

329€
370€

463€
520€

14.9.-21.9. 446€
501€

353€
397€

315€
354€

446€
501€

21.9.-28.9. 446€
501€

353€
397€

315€
354€

446€
501€4-lôžkový
Vila Barello

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Vila Barello

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

4-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Rez. Torre s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

04.5.-11.5. 425€
478€

473€
532€

420€
472€

425€
478€

11.5.-18.5. 425€
478€

473€
532€

420€
472€

425€
478€

18.5.-25.5. 425€
478€

473€
532€

420€
472€

425€
478€

25.5.-01.6. 458€
515€

507€
570€

454€
510€

458€
515€

01.6.-08.6. 477€
536€

530€
596€

474€
533€

477€
536€

08.6.-15.6. 477€
536€

530€
596€

474€
533€

477€
536€

15.6.-22.6. 624€
701€

699€
785€

618€
694€

624€
701€

22.6.-29.6. 680€
764€

760€
854€

675€
758€

680€
764€

29.6.-06.7. 837€
940€

943€
1059€

831€
934€

837€
940€

06.7.-13.7. 860€
966€

969€
1089€

854€
960€

860€
966€

13.7.-20.7. 891€
1001€

1005€
1129€

884€
993€

891€
1001€

20.7.-27.7. 891€
1001€

1005€
1129€

884€
993€

891€
1001€

27.7.-03.8. 891€
1001€

1005€
1129€

884€
993€

891€
1001€

03.8.-10.8. 948€
1065€

1068€
1200€

942€
1058€

948€
1065€

10.8.-17.8. 948€
1065€

1068€
1200€

942€
1058€

948€
1065€

17.8.-24.8. 948€
1065€

1068€
1200€

942€
1058€

948€
1065€

24.8.-31.8. 654€
735€

730€
820€

649€
729€

654€
735€

31.8.-07.9. 541€
608€

597€
671€

538€
605€

541€
608€

07.9.-14.9. 451€
507€

501€
563€

447€
502€

451€
507€

14.9.-21.9. 435€
489€

483€
543€

430€
483€

435€
489€

21.9.-28.9. 435€
489€

483€
543€

430€
483€

435€
489€4-lôžkový
Vila Mušľa

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Magdaléna

CM1 (2 podlažia: obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + balkón + terasa s krbom) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Nerona

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Nerona

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 420€
472€

489€
549€

473€
532€

525€
590€

11.5.-18.5. 420€
472€

489€
549€

473€
532€

525€
590€

18.5.-25.5. 420€
472€

489€
549€

473€
532€

525€
590€

25.5.-01.6. 454€
510€

523€
588€

507€
570€

560€
629€

01.6.-08.6. 474€
533€

546€
614€

530€
596€

587€
660€

08.6.-15.6. 474€
533€

546€
614€

530€
596€

587€
660€

15.6.-22.6. 618€
694€

722€
811€

699€
785€

779€
875€

22.6.-29.6. 675€
758€

785€
882€

760€
854€

846€
950€

29.6.-06.7. 831€
934€

983€
1104€

943€
1059€

1061€
1192€

06.7.-13.7. 854€
960€

1009€
1134€

969€
1089€

1091€
1226€

13.7.-20.7. 884€
993€

1045€
1174€

1005€
1129€

1131€
1271€

20.7.-27.7. 884€
993€

1045€
1174€

1005€
1129€

1131€
1271€

27.7.-03.8. 884€
993€

1045€
1174€

1005€
1129€

1131€
1271€

03.8.-10.8. 942€
1058€

1114€
1252€

1068€
1200€

1201€
1349€

10.8.-17.8. 942€
1058€

1114€
1252€

1068€
1200€

1201€
1349€

17.8.-24.8. 942€
1058€

1114€
1252€

1068€
1200€

1201€
1349€

24.8.-31.8. 649€
729€

752€
845€

730€
820€

810€
910€

31.8.-07.9. 538€
605€

615€
691€

597€
671€

659€
740€

07.9.-14.9. 447€
502€

517€
581€

501€
563€

554€
623€

14.9.-21.9. 430€
483€

499€
561€

483€
543€

536€
602€

21.9.-28.9. 430€
483€

499€
561€

483€
543€

536€
602€6-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-lôžkový
Vila Mušľa

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

6-7-lôžkový
Vila Mara

D1 (obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Karin

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 489€
549€

506€
569€

574€
645€

399€
448€

11.5.-18.5. 489€
549€

506€
569€

574€
645€

399€
448€

18.5.-25.5. 489€
549€

506€
569€

574€
645€

399€
448€

25.5.-01.6. 523€
588€

541€
608€

609€
684€

432€
485€

01.6.-08.6. 546€
614€

566€
636€

631€
709€

449€
505€

08.6.-15.6. 546€
614€

566€
636€

631€
709€

449€
505€

15.6.-22.6. 722€
811€

751€
844€

800€
899€

584€
656€

22.6.-29.6. 785€
882€

814€
915€

861€
967€

638€
717€

29.6.-06.7. 983€
1104€

1015€
1141€

1044€
1173€

781€
878€

06.7.-13.7. 1009€
1134€

1046€
1175€

1071€
1203€

803€
902€

13.7.-20.7. 1045€
1174€

1086€
1220€

1106€
1243€

832€
935€

20.7.-27.7. 1045€
1174€

1086€
1220€

1106€
1243€

832€
935€

27.7.-03.8. 1045€
1174€

1086€
1220€

1106€
1243€

832€
935€

03.8.-10.8. 1114€
1252€

1153€
1296€

1169€
1314€

884€
993€

10.8.-17.8. 1114€
1252€

1153€
1296€

1169€
1314€

884€
993€

17.8.-24.8. 1114€
1252€

1153€
1296€

1169€
1314€

884€
993€

24.8.-31.8. 752€
845€

781€
878€

830€
933€

614€
690€

31.8.-07.9. 615€
691€

636€
715€

699€
785€

512€
575€

07.9.-14.9. 517€
581€

535€
601€

603€
677€

425€
477€

14.9.-21.9. 499€
561€

516€
580€

585€
657€

409€
459€

21.9.-28.9. 499€
561€

516€
580€

585€
657€

409€
459€5-lôžkový
Rezidencia Jupiter

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + 3 terasy) + klimatizácia

04.5.-11.5. 420€
472€

- - -
11.5.-18.5. 420€
472€

- - -
18.5.-25.5. 420€
472€

- - -
25.5.-01.6. 454€
510€

- - -
01.6.-08.6. 474€
533€

- - -
08.6.-15.6. 474€
533€

- - -
15.6.-22.6. 618€
694€

- - -
22.6.-29.6. 675€
758€

- - -
29.6.-06.7. 831€
934€

- - -
06.7.-13.7. 854€
960€

- - -
13.7.-20.7. 884€
993€

- - -
20.7.-27.7. 884€
993€

- - -
27.7.-03.8. 884€
993€

- - -
03.8.-10.8. 942€
1058€

- - -
10.8.-17.8. 942€
1058€

- - -
17.8.-24.8. 942€
1058€

- - -
24.8.-31.8. 649€
729€

- - -
31.8.-07.9. 538€
605€

- - -
07.9.-14.9. 447€
502€

- - -
14.9.-21.9. 430€
483€

- - -
21.9.-28.9. 430€
483€

- - -
Legenda - vysvetlivky:


Prečiarknuté ceny sú katalógové ceny, cena nad nimi je zľavnená o práve platnú zľavu: 11% zľava First Moment


Ceny sú za celý apartmán s uvedeným počtom osôb na týždeň – 8 dní, 7 nocí.


Apartmán(y) ešte voľné Všetky apartmány už obsadenéKatalógové čísla apartmánov:

 • A-  typ monolocale (obývacia izba s kuch. kútom)
 • B-  typ bilocale (obývacia izba s kuch. kútom + spálna)
 • C-  typ trilocale (obývacia izba [s kuch kútom alebo + kuchyňa] + 2 spálne)
 • D-  typ quadrilocale (obývacia izba + 3 spálne)
 • -M-  mezonet (dvojpodlažný apartmán)
 • -V-  samostatná vila

 

 

Nástup na apartmány vždy v sobotu od 15.30 hod., uvoľnenie apartmánov nasledujúcu sobotu do 09.00 hod.

 

Objednanie pobytu a platobné podmienky

objednať pobyt si môžete telefonicky, cez náš web, e-mailom, alebo osobne v pobočke CA

 • 10% zľava FIRST MOMENT - len do 31.03.2019, pri zálohe 50%.
 • 12% vernostná zľava - ak ste boli s nami viac ako 3x. Stačí záloha vo výške 30%.
 • doplatok do 30 dní pred nástupom na pobyt.
 • v prípade objednávky do menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je nutné uhradiť pobyt v plnej výške do 2 dní od objednania pobytu
 • v prípade záujmu vám môžeme želanú kapacitu nezáväzne rezervovať na dobu 2 kalendárnych dní

Súčasťou Zmluvy o obstaraní ubytovania sú aj Všeobecné podmienky pre účasť na pobytoch CA.
.

Cena zahrňuje: ubytovanie za apartmán (uvedený počet osôb) 8 dní pobytu, 7 nocí 
  spotrebu elektriny,  vody, plynu, parkovné
  osobná účasť vedenia CA ako delegáta počas pobytu 24/7  od 25.5. do 21.9.2019 ako aj cez Veľkú noc
 
osobná asistencia delegáta pri nástupe na ubytovanie
  povinné príplatky : žiadne
  parkovné
 

u nadštandardných apartmánov je v cene aj používanie klimatizácie a plážový servis (1 slnečník + 2 lehátka) na celý pobyt na hotel.pláži

  záverečné upratovanie LIGHT (nezahŕňa vynesenie odpadkov a umytie riadu)

 

 

Na mieste, po prebratí apartmánu od nášho delegáta, sa platí vratná kaucia : 100,-EUR za apartmán - bude vrátená pri odovzdaní apartmánu v pôvodnom stave.

 

Nepovinné príplatky : 

 

                  - prioritný check-in (prednostné ubytovanie od 11.30 hod) : 40,-EUR/apartmán

                  - detská postieľka ( pre dieťa 0-2 roky) : 35,-EUR/pobyt

                  - poplatok za psa/mačku : 35,-EUR/pobyt 

                  -možné zapožičanie posteľného prádla za 8,-EUR/osobu a pobyt

                  - zapožičanie uterákov (1 x osuška + 1 x uterák) za 8,-EUR na celý pobyt