CA Top Holiday » Termíny a ceny » Cenník 2018 - 8 dňové pobyty

Cenník 2018 - 8-dňové pobyty

7% Happy Summer 

 

  Individuálnou dopravou - rok 2018

 

\n\n\n\n\n\n\n

3-lôžkový
Rezidencia Bussola

A2 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-8-lôžkový
Rezidencia Bussola

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia + vstup do bazéna

6-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

C1 (prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

B1 (prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

05.5.-12.5. 363€
390€

465€
500€

512€
550€

419€
450€

12.5.-19.5. 363€
390€

465€
500€

512€
550€

419€
450€

19.5.-26.5. 363€
390€

581€
625€

577€
620€

484€
520€

26.5.-02.6. 465€
500€

642€
690€

670€
720€

577€
620€

02.6.-09.6. 465€
500€

642€
690€

670€
720€

577€
620€

09.6.-16.6. 465€
500€

642€
690€

670€
720€

577€
620€

16.6.-23.6. 400€ * 642€
690€

670€
720€

577€
620€

23.6.-30.6. 549€
590€

786€
845€

856€
920€

698€
751€

30.6.-07.7. 567€
610€

899€ * 1038€
1116€

837€
900€

07.7.-14.7. 567€
610€

984€
1058€

899€ * 837€
900€

14.7.-21.7. 567€
610€

984€
1058€

899€ * 837€
900€

21.7.-28.7. 670€
720€

993€
1068€

1038€
1116€

837€
900€

28.7.-04.8. 550€ * 760€ * 799€ * 884€
950€

04.8.-11.8. 743€
799€

1186€
1275€

1251€
1345€

921€
990€

11.8.-18.8. 743€
799€

1186€
1275€

1251€
1345€

921€
990€

18.8.-25.8. 670€
720€

993€
1068€

994€
1069€

837€
900€

25.8.-01.9. 512€
550€

786€
845€

817€
879€

665€
715€

01.9.-08.9. 465€
500€

642€
690€

670€
720€

577€
620€

08.9.-15.9. 363€
390€

581€
625€

577€
620€

484€
520€

15.9.-22.9. 363€
390€

581€
625€

577€
620€

484€
520€

22.9.-29.9. 363€
390€

465€
500€

512€
550€

419€
450€\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

3-lôžkový
Rez. Duna s bazénom,
2-3-lôžkový
Rezidencia pri mori

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna, A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Rezidencia Casa Marina s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkové
Rezidencia Beatrice,
Vila Elena

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Adriana,
7-lôžkový
Vila Manty

CV1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia, CV4 (obývacia izba + kuchyňa + 2 spálne + 2 kúpelne + práčovňa + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 316€
340€

382€
411€

400€
430€

580€
624€

12.5.-19.5. 316€
340€

382€
411€

400€
430€

580€
624€

19.5.-26.5. 316€
340€

382€
411€

400€
430€

580€
624€

26.5.-02.6. 326€
350€

393€
423€

412€
443€

596€
641€

02.6.-09.6. 348€
374€

421€
453€

443€
476€

634€
682€

09.6.-16.6. 362€
389€

438€
471€

420€ * 658€
707€

16.6.-23.6. 442€
475€

499€ * 530€ * 796€
856€

23.6.-30.6. 470€ * 555€ * 580€ * 946€
1017€

30.6.-07.7. 499€ * 685€ * 720€ * 1129€
1214€

07.7.-14.7. 676€
727€

818€
880€

862€
927€

1152€
1239€

14.7.-21.7. 686€
738€

831€
894€

878€
944€

1169€
1257€

21.7.-28.7. 686€
738€

831€
894€

878€
944€

1169€
1257€

28.7.-04.8. 692€
744€

838€
901€

750€ * 1208€
1299€

04.8.-11.8. 727€
782€

878€
944€

929€
999€

1240€
1333€

11.8.-18.8. 727€
782€

878€
944€

929€
999€

1240€
1333€

18.8.-25.8. 664€
714€

803€
863€

799€ * 1135€
1220€

25.8.-01.9. 506€
544€

616€
662€

615€ * 872€
938€

01.9.-08.9. 348€
374€

421€
453€

443€
476€

634€
682€

08.9.-15.9. 321€
345€

388€
417€

405€
436€

588€
632€

15.9.-22.9. 316€
340€

382€
411€

400€
430€

580€
624€

22.9.-29.9. 316€
340€

382€
411€

400€
430€

580€
624€\n\n\n

4-lôžkový
Rezidencia Luna

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Petronella,
4-lôžkový
Rezidencia pri mori

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Vila Rosina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Vila Rosina

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 410€
441€

405€
435€

434€
467€

459€
494€

12.5.-19.5. 410€
441€

405€
435€

434€
467€

459€
494€

19.5.-26.5. 410€
441€

405€
435€

434€
467€

459€
494€

26.5.-02.6. 423€
455€

417€
448€

448€
482€

474€
510€

02.6.-09.6. 455€
489€

447€
481€

484€
520€

512€
550€

09.6.-16.6. 473€
509€

465€
500€

503€
541€

534€
574€

16.6.-23.6. 586€
630€

470€ * 626€
673€

668€
718€

23.6.-30.6. 720€
774€

565€ * 765€
823€

812€
873€

30.6.-07.7. 866€
931€

847€
911€

923€
993€

929€
999€

07.7.-14.7. 885€
952€

720€ * 944€
1015€

977€
1050€

14.7.-21.7. 901€
969€

884€
950€

959€
1031€

1023€
1100€

21.7.-28.7. 901€
969€

884€
950€

959€
1031€

1023€
1100€

28.7.-04.8. 909€
977€

891€
958€

968€
1041€

1032€
1110€

04.8.-11.8. 959€
1031€

936€
1006€

1023€
1100€

1087€
1169€

11.8.-18.8. 959€
1031€

936€
1006€

1023€
1100€

1087€
1169€

18.8.-25.8. 874€
940€

854€
918€

932€
1002€

990€
1064€

25.8.-01.9. 662€
712€

650€
699€

702€
755€

744€
800€

01.9.-08.9. 455€
489€

447€
481€

484€
520€

512€
550€

08.9.-15.9. 417€
448€

410€
441€

442€
475€

467€
502€

15.9.-22.9. 410€
441€

405€
435€

434€
467€

459€
494€

22.9.-29.9. 410€
441€

405€
435€

434€
467€

459€
494€\n\n\n\n

2-lôžkový
Vila Nerona

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Vila Nerona

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Rezidencia Lucinda

C1 (obývacia izba + kuchynka + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-8-lôžkový
Vila Caroline

DV1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 334€
359€

434€
467€

434€
467€

652€
701€

12.5.-19.5. 334€
359€

434€
467€

434€
467€

652€
701€

19.5.-26.5. 334€
359€

434€
467€

434€
467€

652€
701€

26.5.-02.6. 343€
369€

448€
482€

448€
482€

669€
719€

02.6.-09.6. 368€
396€

484€
520€

484€
520€

711€
765€

09.6.-16.6. 350€ * 503€
541€

480€ * 737€
793€

16.6.-23.6. 471€
506€

626€
673€

590€ * 892€
959€

23.6.-30.6. 580€
624€

765€
823€

765€
823€

1048€
1127€

30.6.-07.7. 698€
750€

923€
993€

923€
993€

1248€
1342€

07.7.-14.7. 714€
768€

944€
1015€

950€
1021€

1274€
1370€

14.7.-21.7. 727€
782€

959€
1031€

959€
1031€

1294€
1391€

21.7.-28.7. 727€
782€

959€
1031€

959€
1031€

1304€
1402€

28.7.-04.8. 733€
788€

968€
1041€

820€ * 1304€
1402€

04.8.-11.8. 768€
826€

1023€
1100€

1023€
1100€

1364€
1467€

11.8.-18.8. 768€
826€

1023€
1100€

1023€
1100€

1364€
1467€

18.8.-25.8. 701€
754€

932€
1002€

932€
1002€

1294€
1391€

25.8.-01.9. 534€
574€

702€
755€

702€
755€

968€
1041€

01.9.-08.9. 368€
396€

484€
520€

484€
520€

884€
950€

08.9.-15.9. 339€
364€

442€
475€

442€
475€

660€
710€

15.9.-22.9. 334€
359€

434€
467€

434€
467€

652€
701€

22.9.-29.9. 334€
359€

434€
467€

434€
467€

652€
701€\n\n\n\n\n

5-6-lôžkový
Rezidencia Saulina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

8-lôžkový
Vila Mirella

D1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Nena

DV2 (2 podlažia a samostatná záhrada: obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + 2 kúpelňe + terasa)

4-lôžkové
Vila Vivien,
Rezidencia Primula,
Rezidencia pri mori

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 443€
476€

507€
545€

670€
720€

390€
419€

12.5.-19.5. 443€
476€

507€
545€

670€
720€

390€
419€

19.5.-26.5. 443€
476€

507€
545€

670€
720€

390€
419€

26.5.-02.6. 456€
490€

523€
562€

687€
739€

402€
432€

02.6.-09.6. 491€
528€

561€
603€

732€
787€

430€
462€

09.6.-16.6. 489€ * 584€
628€

759€
816€

447€
481€

16.6.-23.6. 599€ * 722€
776€

921€
990€

470€ *
23.6.-30.6. 660€ * 870€
935€

1080€
1161€

565€ *
30.6.-07.7. 948€
1019€

1048€
1127€

1288€
1385€

813€
874€

07.7.-14.7. 971€
1044€

1071€
1152€

1318€
1417€

832€
895€

14.7.-21.7. 989€
1063€

1089€
1171€

1340€
1441€

847€
911€

21.7.-28.7. 989€
1063€

1089€
1171€

1340€
1441€

847€
911€

28.7.-04.8. 1013€
1089€

1098€
1181€

1351€
1453€

855€
919€

04.8.-11.8. 1046€
1125€

1153€
1240€

1416€
1523€

901€
969€

11.8.-18.8. 1046€
1125€

1153€
1240€

1416€
1523€

901€
969€

18.8.-25.8. 951€
1023€

1052€
1131€

1296€
1394€

822€
884€

25.8.-01.9. 744€
800€

798€
858€

997€
1072€

626€
673€

01.9.-08.9. 491€
528€

561€
603€

732€
787€

430€
462€

08.9.-15.9. 449€
483€

514€
553€

678€
729€

395€
425€

15.9.-22.9. 443€
476€

507€
545€

670€
720€

390€
419€

22.9.-29.9. 443€
476€

507€
545€

670€
720€

390€
419€\n\n\n

4-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi,
4-lôžkový
Rezidencia Bianco

C1 (obývacia izba + kuchynka + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna, B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Rezidencia Bianco

C1 (obývacia izba + 2 spálne + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

05.5.-12.5. 421€
453€

425€
457€

439€
472€

344€
370€

12.5.-19.5. 421€
453€

425€
457€

439€
472€

344€
370€

19.5.-26.5. 421€
453€

425€
457€

439€
472€

344€
370€

26.5.-02.6. 434€
467€

438€
471€

452€
486€

354€
381€

02.6.-09.6. 466€
501€

471€
506€

487€
524€

380€
409€

09.6.-16.6. 521€
560€

490€
527€

508€
546€

365€ *
16.6.-23.6. 603€
648€

609€
655€

631€
679€

488€
525€

23.6.-30.6. 733€
788€

748€
804€

775€
833€

605€
650€

30.6.-07.7. 892€
959€

907€
975€

942€
1013€

727€
782€

07.7.-14.7. 902€
970€

926€
996€

962€
1034€

743€
799€

14.7.-21.7. 928€
998€

942€
1013€

976€
1049€

755€
812€

21.7.-28.7. 928€
998€

942€
1013€

976€
1049€

755€
812€

28.7.-04.8. 957€
1029€

977€
1050€

1003€
1079€

762€
819€

04.8.-11.8. 1070€
1150€

1000€
1075€

1035€
1113€

798€
858€

11.8.-18.8. 850€ * 1000€
1075€

1035€
1113€

798€
858€

18.8.-25.8. 884€
950€

860€ * 941€
1012€

727€
782€

25.8.-01.9. 670€
720€

684€
735€

708€
761€

552€
594€

01.9.-08.9. 464€
499€

471€
506€

487€
524€

380€
409€

08.9.-15.9. 423€
455€

432€
464€

445€
479€

350€
376€

15.9.-22.9. 421€
453€

425€
457€

439€
472€

344€
370€

22.9.-29.9. 421€
453€

425€
457€

439€
472€

344€
370€\n\n\n\n

2-lôžkový
Vila Elena

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Elena

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Vila Barello

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Barello

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

05.5.-12.5. 309€
332€

425€
457€

415€
446€

459€
494€

12.5.-19.5. 309€
332€

425€
457€

415€
446€

459€
494€

19.5.-26.5. 309€
332€

425€
457€

415€
446€

459€
494€

26.5.-02.6. 318€
342€

438€
471€

427€
459€

474€
510€

02.6.-09.6. 340€
366€

471€
506€

458€
493€

512€
550€

09.6.-16.6. 353€
380€

490€
527€

429€ * 510€ *
16.6.-23.6. 431€
463€

609€
655€

591€
636€

668€
718€

23.6.-30.6. 538€
578€

748€
804€

726€
781€

812€
873€

30.6.-07.7. 645€
694€

907€
975€

871€
937€

981€
1055€

07.7.-14.7. 550€ * 929€
999€

891€
958€

1005€
1081€

14.7.-21.7. 668€
718€

942€
1013€

750€ * 1023€
1100€

21.7.-28.7. 668€
718€

942€
1013€

907€
975€

1023€
1100€

28.7.-04.8. 674€
725€

950€
1021€

915€
984€

1032€
1110€

04.8.-11.8. 710€
763€

1000€
1075€

965€
1038€

1087€
1169€

11.8.-18.8. 710€
763€

1000€
1075€

965€
1038€

1087€
1169€

18.8.-25.8. 648€
697€

910€
978€

881€
947€

990€
1064€

25.8.-01.9. 494€
531€

684€
736€

668€
718€

744€
800€

01.9.-08.9. 340€
366€

471€
506€

458€
493€

512€
550€

08.9.-15.9. 313€
337€

432€
464€

421€
453€

467€
502€

15.9.-22.9. 309€
332€

425€
457€

415€
446€

459€
494€

22.9.-29.9. 309€
332€

425€
457€

415€
446€

459€
494€\n\n\n\n

4-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Rez. Torre s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Vila Mušľa

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Magdaléna

CM1 (2 podlažia: obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + balkón + terasa s krbom) + klimatizácia

05.5.-12.5. 410€
441€

415€
446€

405€
435€

474€
510€

12.5.-19.5. 410€
441€

415€
446€

405€
435€

474€
510€

19.5.-26.5. 410€
441€

415€
446€

405€
435€

474€
510€

26.5.-02.6. 423€
455€

427€
459€

417€
448€

490€
527€

02.6.-09.6. 455€
489€

458€
493€

447€
481€

529€
569€

09.6.-16.6. 473€
509€

477€
513€

465€
500€

551€
593€

16.6.-23.6. 550€ * 550€ * 574€
617€

630€ *
23.6.-30.6. 720€
774€

726€
781€

706€
759€

840€
903€

30.6.-07.7. 866€
931€

871€
937€

868€
933€

1023€
1100€

07.7.-14.7. 897€
965€

891€
958€

868€
933€

1046€
1125€

14.7.-21.7. 897€
965€

907€
975€

884€
950€

1063€
1143€

21.7.-28.7. 929€
999€

907€
975€

884€
950€

1063€
1143€

28.7.-04.8. 929€
999€

925€
995€

891€
958€

1073€
1154€

04.8.-11.8. 959€
1031€

965€
1038€

936€
1006€

1134€
1219€

11.8.-18.8. 959€
1031€

965€
1038€

936€
1006€

1134€
1219€

18.8.-25.8. 874€
940€

833€ * 854€
918€

1029€
1106€

25.8.-01.9. 662€
712€

670€
720€

657€
706€

766€
824€

01.9.-08.9. 455€
489€

458€
493€

447€
481€

529€
569€

08.9.-15.9. 417€
448€

421€
453€

410€
441€

483€
519€

15.9.-22.9. 410€
441€

415€
446€

405€
435€

474€
510€

22.9.-29.9. 410€
441€

415€
446€

405€
435€

474€
510€\n

5-6-lôžkový
Vila Nerona

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Nerona

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-8-lôžkový
Vila Mušľa

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 459€
494€

509€
547€

474€
510€

474€
510€

12.5.-19.5. 459€
494€

509€
547€

474€
510€

474€
510€

19.5.-26.5. 459€
494€

509€
547€

474€
510€

474€
510€

26.5.-02.6. 474€
510€

526€
566€

490€
527€

490€
527€

02.6.-09.6. 512€
550€

569€
612€

529€
569€

529€
569€

09.6.-16.6. 499€ * 594€
639€

551€
593€

551€
593€

16.6.-23.6. 668€
718€

750€
806€

690€
742€

690€
742€

23.6.-30.6. 812€
873€

906€
974€

840€
903€

840€
903€

30.6.-07.7. 981€
1055€

1105€
1188€

1023€
1100€

1023€
1100€

07.7.-14.7. 1005€
1081€

1131€
1216€

1046€
1125€

1046€
1125€

14.7.-21.7. 1023€
1100€

1151€
1238€

1063€
1143€

1063€
1143€

21.7.-28.7. 1023€
1100€

1151€
1238€

1063€
1143€

1063€
1143€

28.7.-04.8. 1070€
1150€

1161€
1248€

1073€
1154€

1073€
1154€

04.8.-11.8. 1087€
1169€

1221€
1313€

1134€
1219€

1134€
1219€

11.8.-18.8. 1087€
1169€

1221€
1313€

1134€
1219€

1134€
1219€

18.8.-25.8. 990€
1064€

1109€
1192€

1029€
1106€

1029€
1106€

25.8.-01.9. 744€
800€

826€
888€

766€
824€

766€
824€

01.9.-08.9. 512€
550€

569€
612€

529€
569€

529€
569€

08.9.-15.9. 467€
502€

517€
556€

483€
519€

483€
519€

15.9.-22.9. 459€
494€

509€
547€

474€
510€

474€
510€

22.9.-29.9. 459€
494€

509€
547€

474€
510€

474€
510€\n\n\n\n

7-8-lôžkový
Vila Mara

D1 (obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Karin

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Rezidencia Jupiter

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + 3 terasy) + klimatizácia

05.5.-12.5. 565€
608€

390€
419€

410€
441€

-
12.5.-19.5. 565€
608€

390€
419€

410€
441€

-
19.5.-26.5. 565€
608€

390€
419€

410€
441€

-
26.5.-02.6. 580€
624€

402€
432€

455€
489€

-
02.6.-09.6. 618€
664€

430€
462€

455€
489€

-
09.6.-16.6. 640€
688€

447€
481€

473€
509€

-
16.6.-23.6. 720€ * 520€ * 586€
630€

-
23.6.-30.6. 770€ * 565€ * 720€
774€

-
30.6.-07.7. 1087€
1169€

813€
874€

866€
931€

-
07.7.-14.7. 1111€
1195€

832€
895€

885€
952€

-
14.7.-21.7. 1116€
1200€

847€
911€

901€
969€

-
21.7.-28.7. 1116€
1200€

847€
911€

901€
969€

-
28.7.-04.8. 1138€
1224€

855€
919€

909€
977€

-
04.8.-11.8. 1193€
1283€

901€
969€

959€
1031€

-
11.8.-18.8. 1193€
1283€

901€
969€

959€
1031€

-
18.8.-25.8. 1095€
1177€

822€
884€

874€
940€

-
25.8.-01.9. 849€
913€

626€
673€

662€
712€

-
01.9.-08.9. 618€
664€

430€
462€

455€
489€

-
08.9.-15.9. 573€
616€

395€
425€

417€
448€

-
15.9.-22.9. 565€
608€

390€
419€

410€
441€

-
22.9.-29.9. 565€
608€

390€
419€

410€
441€

-
Legenda - vysvetlivky:


* červenou - akciová cena po špeciálnej zľave na vybrané apartmány

Prečiarknuté ceny sú katalógové ceny, cena nad nimi je zľavnená o práve platnú zľavu: 7% Happy Summer


Ceny sú za celý apartmán s uvedeným počtom osôb na týždeň – 8 dní, 7 nocí.


Apartmán(y) ešte voľné Všetky apartmány už obsadenéKatalógové čísla apartmánov:

  • A-  typ monolocale (obývacia izba s kuch. kútom)
  • B-  typ bilocale (obývacia izba s kuch. kútom + spálna)
  • C-  typ trilocale (obývacia izba [s kuch kútom alebo + kuchyňa] + 2 spálne)
  • D-  typ quadrilocale (obývacia izba + 3 spálne)
  • -M-  mezonet (dvojpodlažný apartmán)
  • -V-  samostatná vila

 

 

Nástup na apartmány vždy v sobotu od 15.30 hod., uvoľnenie apartmánov nasledujúcu sobotu do 09.00 hod.

 

Objednanie pobytu a platobné podmienky

objednať pobyt si môžete telefonicky, cez náš web, e-mailom, alebo osobne v pobočke CA

  • PODMIENKOU UPLATNENIA  ZĽAVY FIRST MOMENT  je úhrada zálohy vo výške 50%do 3 dní od objednania pobytu. Pri vernostnej zľave stačí záloha vo výške 30%.
  • záloha sa platí vo výške 50% z ceny pobytu do 3 dní od objednania pobytu v hotovosti v CK, pošt.poukážkou alebo bank.prevodom, doplatok do 30 dní pred nástupom na pobyt.
  • v prípade objednávky do menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je nutné uhradiť pobyt v plnej výške do 2 dní od objednania pobytu
  • v prípade záujmu vám môžeme želanú kapacitu nezáväzne rezervovať na dobu 2 kalendárnych dní

Súčasťou Zmluvy o obstaraní ubytovania sú aj Všeobecné podmienky pre účasť na pobytoch CA.
.

Cena zahrňuje: ubytovanie za apartmán (uvedený počet osôb) 8 dní pobytu, 7 nocí 
  spotrebu elektriny,  vody, plynu, parkovné
  osobná účasť vedenia CA ako delegáta počas pobytu od 02.6.-22.9.2018
 
osobná asistencia delegáta pri nástupe na ubytovanie
  povinné príplatky : žiadne
  parkovné
 

u nadštandardných apartmánov je v cene aj používanie klimatizácie a plážový servis (1 slnečník + 2 lehátka) na celý pobyt na hotel.pláži

  záverečné upratovanie LIGHT (nezahŕňa vynesenie odpadkov a umytie riadu)

 

 

Na mieste, po prebratí apartmánu od nášho delegáta, sa platí vratná kaucia : 100,-EUR za apartmán - bude vrátená pri odovzdaní apartmánu v pôvodnom stave.

 

Nepovinné príplatky : 

 

                  - prioritný check-in (prednostné ubytovanie od 11.30 hod) : 40,-EUR/apartmán

                  - detská postieľka ( pre dieťa 0-2 roky) : 35,-EUR/pobyt

                  - poplatok za psa/mačku : 35,-EUR/pobyt 

                  -možné zapožičanie posteľného prádla za 8,-EUR/osobu a pobyt

                  - zapožičanie uterákov (1 x osuška + 1 x uterák) za 8,-EUR na celý pobyt