CA Top Holiday » Termíny a ceny » Cenník 2019 - 8 dňové pobyty

Cenník 2019 - 8-dňové pobyty

15% Vianočná zľava 

 

  Individuálnou dopravou - rok 2019

 

3-lôžkový
Rezidencia Lukrecia

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Rezidencia Lukrecia

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-lôžkový
Rezidencia Bussola

A2 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-8-lôžkový
Rezidencia Bussola

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia + vstup do bazéna

04.5.-11.5. 325€
382€

391€
460€

332€
390€

425€
500€

11.5.-18.5. 325€
382€

391€
460€

332€
390€

425€
500€

18.5.-25.5. 325€
382€

391€
460€

332€
390€

531€
625€

25.5.-01.6. 337€
397€

423€
498€

425€
500€

587€
690€

01.6.-08.6. 353€
415€

442€
520€

425€
500€

587€
690€

08.6.-15.6. 353€
415€

442€
520€

425€
500€

587€
690€

15.6.-22.6. 468€
551€

575€
676€

340€
400€

587€
690€

22.6.-29.6. 518€
609€

627€
738€

502€
590€

718€
845€

29.6.-06.7. 638€
750€

773€
909€

519€
610€

764€
899€

06.7.-13.7. 655€
771€

794€
934€

519€
610€

899€
1058€

13.7.-20.7. 679€
799€

823€
968€

612€
720€

899€
1058€

20.7.-27.7. 679€
799€

823€
968€

612€
720€

908€
1068€

27.7.-03.8. 679€
799€

823€
968€

612€
720€

646€
760€

03.8.-10.8. 717€
844€

871€
1025€

679€
799€

1084€
1275€

10.8.-17.8. 717€
844€

871€
1025€

679€
799€

1084€
1275€

17.8.-24.8. 717€
844€

871€
1025€

612€
720€

908€
1068€

24.8.-31.8. 497€
585€

604€
710€

468€
550€

718€
845€

31.8.-07.9. 415€
488€

502€
591€

339€
399€

509€
599€

07.9.-14.9. 340€
400€

417€
490€

332€
390€

531€
625€

14.9.-21.9. 325€
382€

401€
472€

332€
390€

531€
625€

21.9.-28.9. 325€
382€

401€
472€

332€
390€

425€
500€6-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

C1 (prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

B1 (prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

3-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

2-3-lôžkový
Rezidencia pri mori

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 468€
550€

383€
450€

309€
363€

325€
382€

11.5.-18.5. 468€
550€

383€
450€

309€
363€

325€
382€

18.5.-25.5. 527€
620€

442€
520€

309€
363€

325€
382€

25.5.-01.6. 612€
720€

527€
620€

320€
377€

337€
397€

01.6.-08.6. 612€
720€

527€
620€

334€
393€

353€
415€

08.6.-15.6. 612€
720€

527€
620€

334€
393€

353€
415€

15.6.-22.6. 612€
720€

527€
620€

442€
520€

468€
551€

22.6.-29.6. 782€
920€

638€
751€

490€
576€

518€
609€

29.6.-06.7. 949€
1116€

765€
900€

605€
712€

638€
750€

06.7.-13.7. 764€
899€

765€
900€

621€
730€

655€
771€

13.7.-20.7. 764€
899€

765€
900€

640€
753€

679€
799€

20.7.-27.7. 949€
1116€

765€
900€

640€
753€

679€
799€

27.7.-03.8. 679€
799€

808€
950€

640€
753€

679€
799€

03.8.-10.8. 1143€
1345€

842€
990€

679€
799€

717€
844€

10.8.-17.8. 1143€
1345€

842€
990€

679€
799€

717€
844€

17.8.-24.8. 909€
1069€

765€
900€

679€
799€

717€
844€

24.8.-31.8. 747€
879€

608€
715€

471€
554€

497€
585€

31.8.-07.9. 485€
570€

383€
450€

394€
464€

415€
488€

07.9.-14.9. 527€
620€

442€
520€

322€
379€

340€
400€

14.9.-21.9. 527€
620€

442€
520€

309€
363€

325€
382€

21.9.-28.9. 468€
550€

383€
450€

309€
363€

325€
382€4-lôžkový
Rezidencia Casa Marina s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkové
Rezidencia Beatrice,
Vila Elena

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Adriana

CV1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Manty

CV4 (obývacia izba + kuchyňa + 2 spálne + 2 kúpelne + práčovňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 373€
439€

391€
460€

580€
682€

467€
549€

11.5.-18.5. 373€
439€

391€
460€

580€
682€

467€
549€

18.5.-25.5. 373€
439€

391€
460€

580€
682€

467€
549€

25.5.-01.6. 405€
476€

423€
498€

613€
721€

500€
588€

01.6.-08.6. 422€
496€

442€
520€

638€
750€

522€
614€

08.6.-15.6. 422€
496€

442€
520€

638€
750€

522€
614€

15.6.-22.6. 546€
642€

575€
676€

813€
957€

689€
811€

22.6.-29.6. 598€
703€

627€
738€

875€
1029€

750€
882€

29.6.-06.7. 736€
866€

773€
909€

1066€
1254€

938€
1104€

06.7.-13.7. 754€
887€

794€
934€

1096€
1289€

964€
1134€

13.7.-20.7. 779€
916€

823€
968€

1134€
1334€

998€
1174€

20.7.-27.7. 779€
916€

823€
968€

1134€
1334€

998€
1174€

27.7.-03.8. 779€
916€

823€
968€

1134€
1334€

998€
1174€

03.8.-10.8. 823€
968€

871€
1025€

1199€
1410€

1064€
1252€

10.8.-17.8. 823€
968€

871€
1025€

1199€
1410€

1064€
1252€

17.8.-24.8. 823€
968€

871€
1025€

1199€
1410€

1064€
1252€

24.8.-31.8. 575€
676€

604€
710€

842€
991€

718€
845€

31.8.-07.9. 481€
566€

502€
591€

704€
828€

587€
691€

07.9.-14.9. 398€
468€

417€
490€

608€
715€

494€
581€

14.9.-21.9. 383€
450€

401€
472€

590€
694€

477€
561€

21.9.-28.9. 383€
450€

401€
472€

590€
694€

477€
561€4-5-lôžkový
Vila Petronella,
4-lôžkový
Rezidencia pri mori

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Vila Rosina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Vila Rosina

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

2-lôžkový
Vila Nerona

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 394€
464€

452€
532€

462€
544€

325€
382€

11.5.-18.5. 394€
464€

452€
532€

462€
544€

325€
382€

18.5.-25.5. 394€
464€

452€
532€

462€
544€

325€
382€

25.5.-01.6. 427€
502€

485€
570€

496€
583€

337€
397€

01.6.-08.6. 445€
524€

507€
596€

519€
610€

353€
415€

08.6.-15.6. 445€
524€

507€
596€

519€
610€

353€
415€

15.6.-22.6. 580€
682€

667€
785€

684€
805€

468€
551€

22.6.-29.6. 633€
745€

726€
854€

744€
875€

518€
609€

29.6.-06.7. 778€
915€

900€
1059€

927€
1091€

638€
750€

06.7.-13.7. 799€
940€

926€
1089€

953€
1121€

655€
771€

13.7.-20.7. 828€
974€

960€
1129€

988€
1162€

679€
799€

20.7.-27.7. 828€
974€

960€
1129€

988€
1162€

679€
799€

27.7.-03.8. 828€
974€

960€
1129€

988€
1162€

679€
799€

03.8.-10.8. 877€
1032€

1020€
1200€

1048€
1233€

717€
844€

10.8.-17.8. 877€
1032€

1020€
1200€

1048€
1233€

717€
844€

17.8.-24.8. 877€
1032€

1020€
1200€

1048€
1233€

717€
844€

24.8.-31.8. 609€
716€

697€
820€

713€
839€

497€
585€

31.8.-07.9. 506€
595€

570€
671€

583€
686€

415€
488€

07.9.-14.9. 420€
494€

479€
563€

490€
576€

340€
400€

14.9.-21.9. 405€
476€

462€
543€

472€
555€

325€
382€

21.9.-28.9. 405€
476€

462€
543€

472€
555€

325€
382€4-lôžkový
Vila Nerona

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Rezidencia Lucinda

C1 (obývacia izba + kuchynka + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-8-lôžkový
Vila Caroline

DV1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Rezidencia Saulina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

04.5.-11.5. 425€
500€

425€
500€

647€
761€

434€
510€

11.5.-18.5. 425€
500€

425€
500€

647€
761€

434€
510€

18.5.-25.5. 425€
500€

425€
500€

647€
761€

434€
510€

25.5.-01.6. 457€
538€

457€
538€

680€
800€

467€
549€

01.6.-08.6. 479€
564€

479€
564€

706€
830€

487€
573€

08.6.-15.6. 479€
564€

479€
564€

706€
830€

487€
573€

15.6.-22.6. 629€
740€

629€
740€

889€
1046€

640€
753€

22.6.-29.6. 685€
806€

685€
806€

952€
1120€

697€
820€

29.6.-06.7. 847€
997€

847€
997€

1158€
1362€

869€
1022€

06.7.-13.7. 870€
1023€

870€
1023€

1187€
1396€

893€
1051€

13.7.-20.7. 899€
1058€

899€
1058€

1225€
1441€

927€
1091€

20.7.-27.7. 899€
1058€

899€
1058€

1225€
1441€

927€
1091€

27.7.-03.8. 899€
1058€

899€
1058€

1225€
1441€

927€
1091€

03.8.-10.8. 960€
1129€

960€
1129€

1292€
1520€

983€
1156€

10.8.-17.8. 960€
1129€

960€
1129€

1292€
1520€

983€
1156€

17.8.-24.8. 960€
1129€

960€
1129€

1292€
1520€

983€
1156€

24.8.-31.8. 659€
775€

659€
775€

918€
1080€

669€
787€

31.8.-07.9. 542€
638€

542€
638€

774€
910€

550€
647€

07.9.-14.9. 451€
531€

451€
531€

675€
794€

460€
541€

14.9.-21.9. 435€
512€

435€
512€

656€
772€

444€
522€

21.9.-28.9. 435€
512€

435€
512€

656€
772€

444€
522€8-lôžkový
Vila Mirella

D1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkové
Vila Vivien,
Rezidencia Primula

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi,
4-lôžkový
Rezidencia Bianco

B2 (obývacia izba + kuchynka + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna, C1 (obývacia izba + 2 spálne + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 531€
625€

381€
448€

409€
481€

434€
510€

11.5.-18.5. 531€
625€

381€
448€

409€
481€

434€
510€

18.5.-25.5. 531€
625€

381€
448€

409€
481€

434€
510€

25.5.-01.6. 564€
664€

412€
485€

441€
519€

467€
549€

01.6.-08.6. 589€
693€

429€
505€

460€
541€

487€
573€

08.6.-15.6. 589€
693€

429€
505€

460€
541€

487€
573€

15.6.-22.6. 766€
901€

558€
656€

602€
708€

640€
753€

22.6.-29.6. 826€
972€

609€
717€

656€
772€

697€
820€

29.6.-06.7. 1018€
1198€

746€
878€

811€
954€

869€
1022€

06.7.-13.7. 1047€
1232€

767€
902€

832€
979€

893€
1051€

13.7.-20.7. 1085€
1277€

795€
935€

861€
1013€

927€
1091€

20.7.-27.7. 1085€
1277€

795€
935€

861€
1013€

927€
1091€

27.7.-03.8. 1085€
1277€

795€
935€

861€
1013€

927€
1091€

03.8.-10.8. 1150€
1353€

844€
993€

910€
1071€

983€
1156€

10.8.-17.8. 1150€
1353€

844€
993€

910€
1071€

983€
1156€

17.8.-24.8. 1150€
1353€

844€
993€

910€
1071€

983€
1156€

24.8.-31.8. 795€
935€

587€
690€

631€
742€

669€
787€

31.8.-07.9. 656€
772€

489€
575€

522€
614€

550€
647€

07.9.-14.9. 559€
658€

405€
477€

434€
511€

460€
541€

14.9.-21.9. 541€
637€

390€
459€

418€
492€

444€
522€

21.9.-28.9. 541€
637€

390€
459€

418€
492€

444€
522€4-lôžkový
Rezidencia Bianco

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

2-lôžkový
Vila Elena

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Elena

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 434€
510€

337€
397€

301€
354€

417€
490€

11.5.-18.5. 434€
510€

337€
397€

301€
354€

417€
490€

18.5.-25.5. 434€
510€

337€
397€

301€
354€

417€
490€

25.5.-01.6. 467€
549€

349€
411€

313€
368€

449€
528€

01.6.-08.6. 487€
573€

364€
428€

326€
383€

468€
551€

08.6.-15.6. 487€
573€

364€
428€

326€
383€

468€
551€

15.6.-22.6. 640€
753€

485€
571€

430€
506€

613€
721€

22.6.-29.6. 697€
820€

536€
630€

478€
562€

669€
787€

29.6.-06.7. 869€
1022€

665€
782€

590€
694€

831€
978€

06.7.-13.7. 893€
1051€

683€
803€

604€
711€

853€
1004€

13.7.-20.7. 927€
1091€

706€
831€

625€
735€

883€
1039€

20.7.-27.7. 927€
1091€

706€
831€

625€
735€

883€
1039€

27.7.-03.8. 927€
1091€

706€
831€

625€
735€

883€
1039€

03.8.-10.8. 983€
1156€

745€
876€

663€
780€

938€
1104€

10.8.-17.8. 983€
1156€

745€
876€

663€
780€

938€
1104€

17.8.-24.8. 983€
1156€

745€
876€

663€
780€

938€
1104€

24.8.-31.8. 669€
787€

514€
605€

459€
540€

642€
755€

31.8.-07.9. 550€
647€

427€
502€

387€
455€

530€
624€

07.9.-14.9. 460€
541€

352€
414€

315€
370€

442€
520€

14.9.-21.9. 444€
522€

337€
397€

301€
354€

426€
501€

21.9.-28.9. 444€
522€

337€
397€

301€
354€

426€
501€4-lôžkový
Vila Barello

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Vila Barello

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

4-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Rez. Torre s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

04.5.-11.5. 406€
478€

452€
532€

401€
472€

406€
478€

11.5.-18.5. 406€
478€

452€
532€

401€
472€

406€
478€

18.5.-25.5. 406€
478€

452€
532€

401€
472€

406€
478€

25.5.-01.6. 438€
515€

485€
570€

434€
510€

438€
515€

01.6.-08.6. 456€
536€

507€
596€

453€
533€

456€
536€

08.6.-15.6. 456€
536€

507€
596€

453€
533€

456€
536€

15.6.-22.6. 596€
701€

667€
785€

590€
694€

596€
701€

22.6.-29.6. 649€
764€

726€
854€

644€
758€

649€
764€

29.6.-06.7. 799€
940€

900€
1059€

794€
934€

799€
940€

06.7.-13.7. 821€
966€

926€
1089€

816€
960€

821€
966€

13.7.-20.7. 851€
1001€

960€
1129€

844€
993€

851€
1001€

20.7.-27.7. 851€
1001€

960€
1129€

844€
993€

851€
1001€

27.7.-03.8. 851€
1001€

960€
1129€

844€
993€

851€
1001€

03.8.-10.8. 905€
1065€

1020€
1200€

899€
1058€

905€
1065€

10.8.-17.8. 905€
1065€

1020€
1200€

899€
1058€

905€
1065€

17.8.-24.8. 905€
1065€

1020€
1200€

899€
1058€

905€
1065€

24.8.-31.8. 625€
735€

697€
820€

620€
729€

625€
735€

31.8.-07.9. 517€
608€

570€
671€

514€
605€

517€
608€

07.9.-14.9. 431€
507€

479€
563€

427€
502€

431€
507€

14.9.-21.9. 416€
489€

462€
543€

411€
483€

416€
489€

21.9.-28.9. 416€
489€

462€
543€

411€
483€

416€
489€4-lôžkový
Vila Mušľa

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Magdaléna

CM1 (2 podlažia: obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + balkón + terasa s krbom) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Nerona

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-7-lôžkový
Vila Nerona

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 401€
472€

467€
549€

452€
532€

502€
590€

11.5.-18.5. 401€
472€

467€
549€

452€
532€

502€
590€

18.5.-25.5. 401€
472€

467€
549€

452€
532€

502€
590€

25.5.-01.6. 434€
510€

500€
588€

485€
570€

535€
629€

01.6.-08.6. 453€
533€

522€
614€

507€
596€

561€
660€

08.6.-15.6. 453€
533€

522€
614€

507€
596€

561€
660€

15.6.-22.6. 590€
694€

689€
811€

667€
785€

744€
875€

22.6.-29.6. 644€
758€

750€
882€

726€
854€

808€
950€

29.6.-06.7. 794€
934€

938€
1104€

900€
1059€

1013€
1192€

06.7.-13.7. 816€
960€

964€
1134€

926€
1089€

1042€
1226€

13.7.-20.7. 844€
993€

998€
1174€

960€
1129€

1080€
1271€

20.7.-27.7. 844€
993€

998€
1174€

960€
1129€

1080€
1271€

27.7.-03.8. 844€
993€

998€
1174€

960€
1129€

1080€
1271€

03.8.-10.8. 899€
1058€

1064€
1252€

1020€
1200€

1147€
1349€

10.8.-17.8. 899€
1058€

1064€
1252€

1020€
1200€

1147€
1349€

17.8.-24.8. 899€
1058€

1064€
1252€

1020€
1200€

1147€
1349€

24.8.-31.8. 620€
729€

718€
845€

697€
820€

774€
910€

31.8.-07.9. 514€
605€

587€
691€

570€
671€

629€
740€

07.9.-14.9. 427€
502€

494€
581€

479€
563€

530€
623€

14.9.-21.9. 411€
483€

477€
561€

462€
543€

512€
602€

21.9.-28.9. 411€
483€

477€
561€

462€
543€

512€
602€6-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-8-lôžkový
Vila Mušľa

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

7-8-lôžkový
Vila Mara

D1 (obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Karin

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 467€
549€

484€
569€

548€
645€

381€
448€

11.5.-18.5. 467€
549€

484€
569€

548€
645€

381€
448€

18.5.-25.5. 467€
549€

484€
569€

548€
645€

381€
448€

25.5.-01.6. 500€
588€

517€
608€

581€
684€

412€
485€

01.6.-08.6. 522€
614€

541€
636€

603€
709€

429€
505€

08.6.-15.6. 522€
614€

541€
636€

603€
709€

429€
505€

15.6.-22.6. 689€
811€

717€
844€

764€
899€

558€
656€

22.6.-29.6. 750€
882€

778€
915€

822€
967€

609€
717€

29.6.-06.7. 938€
1104€

970€
1141€

997€
1173€

746€
878€

06.7.-13.7. 964€
1134€

999€
1175€

1023€
1203€

767€
902€

13.7.-20.7. 998€
1174€

1037€
1220€

1057€
1243€

795€
935€

20.7.-27.7. 998€
1174€

1037€
1220€

1057€
1243€

795€
935€

27.7.-03.8. 998€
1174€

1037€
1220€

1057€
1243€

795€
935€

03.8.-10.8. 1064€
1252€

1102€
1296€

1117€
1314€

844€
993€

10.8.-17.8. 1064€
1252€

1102€
1296€

1117€
1314€

844€
993€

17.8.-24.8. 1064€
1252€

1102€
1296€

1117€
1314€

844€
993€

24.8.-31.8. 718€
845€

746€
878€

793€
933€

587€
690€

31.8.-07.9. 587€
691€

608€
715€

667€
785€

489€
575€

07.9.-14.9. 494€
581€

511€
601€

575€
677€

405€
477€

14.9.-21.9. 477€
561€

493€
580€

558€
657€

390€
459€

21.9.-28.9. 477€
561€

493€
580€

558€
657€

390€
459€6-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-8-lôžkový
Vila Mušľa

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

7-8-lôžkový
Vila Mara

D1 (obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Karin

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

04.5.-11.5. 467€
549€

484€
569€

548€
645€

381€
448€

11.5.-18.5. 467€
549€

484€
569€

548€
645€

381€
448€

18.5.-25.5. 467€
549€

484€
569€

548€
645€

381€
448€

25.5.-01.6. 500€
588€

517€
608€

581€
684€

412€
485€

01.6.-08.6. 522€
614€

541€
636€

603€
709€

429€
505€

08.6.-15.6. 522€
614€

541€
636€

603€
709€

429€
505€

15.6.-22.6. 689€
811€

717€
844€

764€
899€

558€
656€

22.6.-29.6. 750€
882€

778€
915€

822€
967€

609€
717€

29.6.-06.7. 938€
1104€

970€
1141€

997€
1173€

746€
878€

06.7.-13.7. 964€
1134€

999€
1175€

1023€
1203€

767€
902€

13.7.-20.7. 998€
1174€

1037€
1220€

1057€
1243€

795€
935€

20.7.-27.7. 998€
1174€

1037€
1220€

1057€
1243€

795€
935€

27.7.-03.8. 998€
1174€

1037€
1220€

1057€
1243€

795€
935€

03.8.-10.8. 1064€
1252€

1102€
1296€

1117€
1314€

844€
993€

10.8.-17.8. 1064€
1252€

1102€
1296€

1117€
1314€

844€
993€

17.8.-24.8. 1064€
1252€

1102€
1296€

1117€
1314€

844€
993€

24.8.-31.8. 718€
845€

746€
878€

793€
933€

587€
690€

31.8.-07.9. 587€
691€

608€
715€

667€
785€

489€
575€

07.9.-14.9. 494€
581€

511€
601€

575€
677€

405€
477€

14.9.-21.9. 477€
561€

493€
580€

558€
657€

390€
459€

21.9.-28.9. 477€
561€

493€
580€

558€
657€

390€
459€

Legenda - vysvetlivky:


Prečiarknuté ceny sú katalógové ceny, cena nad nimi je zľavnená o práve platnú zľavu: 15% Vianočná zľava


Ceny sú za celý apartmán s uvedeným počtom osôb na týždeň – 8 dní, 7 nocí.


Apartmán(y) ešte voľné Všetky apartmány už obsadenéKatalógové čísla apartmánov:

 • A-  typ monolocale (obývacia izba s kuch. kútom)
 • B-  typ bilocale (obývacia izba s kuch. kútom + spálna)
 • C-  typ trilocale (obývacia izba [s kuch kútom alebo + kuchyňa] + 2 spálne)
 • D-  typ quadrilocale (obývacia izba + 3 spálne)
 • -M-  mezonet (dvojpodlažný apartmán)
 • -V-  samostatná vila

 

 

Nástup na apartmány vždy v sobotu od 15.30 hod., uvoľnenie apartmánov nasledujúcu sobotu do 09.00 hod.

 

Objednanie pobytu a platobné podmienky

objednať pobyt si môžete telefonicky, cez náš web, e-mailom, alebo osobne v pobočke CA

 • PODMIENKOU UPLATNENIA  15% VIANOČNEJ ZĽAVY   je úhrada zálohy vo výške 70% do 5 dní od objednania pobytu - NAJNESKôR však do 20.12.2018.  
 • Pri 12% vernostnej zľave stačí záloha vo výške 30%.
 • doplatok do 30 dní pred nástupom na pobyt.
 • v prípade objednávky do menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je nutné uhradiť pobyt v plnej výške do 2 dní od objednania pobytu
 • v prípade záujmu vám môžeme želanú kapacitu nezáväzne rezervovať na dobu 2 kalendárnych dní

Súčasťou Zmluvy o obstaraní ubytovania sú aj Všeobecné podmienky pre účasť na pobytoch CA.
.

Cena zahrňuje: ubytovanie za apartmán (uvedený počet osôb) 8 dní pobytu, 7 nocí 
  spotrebu elektriny,  vody, plynu, parkovné
  osobná účasť vedenia CA ako delegáta počas pobytu od 01.6.-21.9.2019
 
osobná asistencia delegáta pri nástupe na ubytovanie
  povinné príplatky : žiadne
  parkovné
 

u nadštandardných apartmánov je v cene aj používanie klimatizácie a plážový servis (1 slnečník + 2 lehátka) na celý pobyt na hotel.pláži

  záverečné upratovanie LIGHT (nezahŕňa vynesenie odpadkov a umytie riadu)

 

 

Na mieste, po prebratí apartmánu od nášho delegáta, sa platí vratná kaucia : 100,-EUR za apartmán - bude vrátená pri odovzdaní apartmánu v pôvodnom stave.

 

Nepovinné príplatky : 

 

                  - prioritný check-in (prednostné ubytovanie od 11.30 hod) : 40,-EUR/apartmán

                  - detská postieľka ( pre dieťa 0-2 roky) : 35,-EUR/pobyt

                  - poplatok za psa/mačku : 35,-EUR/pobyt 

                  -možné zapožičanie posteľného prádla za 8,-EUR/osobu a pobyt

                  - zapožičanie uterákov (1 x osuška + 1 x uterák) za 8,-EUR na celý pobyt