Vyhľadať »
CA Top Holiday » Termíny a ceny » Cenník 2018 - 8 dňové pobyty

Cenník 2018 - 8-dňové pobyty

11% First Moment 

 

  Individuálnou dopravou - rok 2018

 

3-lôžkový
Rezidencia Bussola

(obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-8-lôžkový
Rezidencia Bussola

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia + vstup do bazéna

6-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

(prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

(prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

05.5.-12.5. 347€
390€

445€
500€

490€
550€

401€
450€

12.5.-19.5. 347€
390€

445€
500€

490€
550€

401€
450€

19.5.-26.5. 347€
390€

556€
625€

552€
620€

463€
520€

26.5.-02.6. 445€
500€

614€
690€

641€
720€

552€
620€

02.6.-09.6. 445€
500€

614€
690€

641€
720€

552€
620€

09.6.-16.6. 445€
500€

614€
690€

641€
720€

552€
620€

16.6.-23.6. 445€
500€

614€
690€

641€
720€

552€
620€

23.6.-30.6. 445€
500€

752€
845€

819€
920€

668€
751€

30.6.-07.7. 543€
610€

942€
1058€

993€
1116€

801€
900€

07.7.-14.7. 543€
610€

942€
1058€

993€
1116€

801€
900€

14.7.-21.7. 543€
610€

942€
1058€

993€
1116€

801€
900€

21.7.-28.7. 543€
610€

951€
1068€

993€
1116€

801€
900€

28.7.-04.8. 641€
720€

951€
1068€

993€
1116€

801€
900€

04.8.-11.8. 711€
799€

1135€
1275€

1197€
1345€

881€
990€

11.8.-18.8. 711€
799€

1135€
1275€

1197€
1345€

881€
990€

18.8.-25.8. 641€
720€

951€
1068€

951€
1069€

801€
900€

25.8.-01.9. 445€
500€

752€
845€

782€
879€

636€
715€

01.9.-08.9. 445€
500€

614€
690€

641€
720€

552€
620€

08.9.-15.9. 347€
390€

556€
625€

552€
620€

463€
520€

15.9.-22.9. 347€
390€

556€
625€

552€
620€

463€
520€

22.9.-29.9. 347€
390€

445€
500€

490€
550€

401€
450€3-lôžkový
Rez. Duna s bazénom,
2-3-lôžkový
Rezidencia pri mori

(obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna, (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Rezidencia Casa Marina s bazénom

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkové
Rezidencia Beatrice,
Vila Elena

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Adriana

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 303€
340€

366€
411€

383€
430€

555€
624€

12.5.-19.5. 303€
340€

366€
411€

383€
430€

555€
624€

19.5.-26.5. 303€
340€

366€
411€

383€
430€

555€
624€

26.5.-02.6. 312€
350€

376€
423€

394€
443€

570€
641€

02.6.-09.6. 333€
374€

403€
453€

424€
476€

607€
682€

09.6.-16.6. 346€
389€

419€
471€

441€
495€

629€
707€

16.6.-23.6. 423€
475€

516€
580€

544€
611€

762€
856€

23.6.-30.6. 527€
592€

640€
719€

670€
753€

905€
1017€

30.6.-07.7. 634€
712€

767€
862€

805€
905€

1080€
1214€

07.7.-14.7. 647€
727€

783€
880€

825€
927€

1103€
1239€

14.7.-21.7. 657€
738€

796€
894€

840€
944€

1119€
1257€

21.7.-28.7. 657€
738€

796€
894€

840€
944€

1119€
1257€

28.7.-04.8. 662€
744€

802€
901€

847€
952€

1129€
1268€

04.8.-11.8. 696€
782€

840€
944€

889€
999€

1186€
1333€

11.8.-18.8. 696€
782€

840€
944€

889€
999€

1186€
1333€

18.8.-25.8. 635€
714€

768€
863€

812€
912€

1086€
1220€

25.8.-01.9. 484€
544€

589€
662€

616€
692€

835€
938€

01.9.-08.9. 333€
374€

403€
453€

424€
476€

607€
682€

08.9.-15.9. 307€
345€

371€
417€

388€
436€

562€
632€

15.9.-22.9. 303€
340€

366€
411€

383€
430€

555€
624€

22.9.-29.9. 303€
340€

366€
411€

383€
430€

555€
624€4-5-lôžkový
Vila Petronella,
4-lôžkový
Rezidencia pri mori

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Vila Rosina

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Vila Rosina

(obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

2-lôžkový
Vila Nerona

(obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 387€
435€

416€
467€

440€
494€

320€
359€

12.5.-19.5. 387€
435€

416€
467€

440€
494€

320€
359€

19.5.-26.5. 387€
435€

416€
467€

440€
494€

320€
359€

26.5.-02.6. 399€
448€

429€
482€

454€
510€

328€
369€

02.6.-09.6. 428€
481€

463€
520€

490€
550€

352€
396€

09.6.-16.6. 445€
500€

481€
541€

511€
574€

366€
411€

16.6.-23.6. 549€
617€

599€
673€

639€
718€

450€
506€

23.6.-30.6. 676€
759€

732€
823€

777€
873€

555€
624€

30.6.-07.7. 811€
911€

884€
993€

939€
1055€

668€
750€

07.7.-14.7. 830€
933€

903€
1015€

962€
1081€

684€
768€

14.7.-21.7. 846€
950€

918€
1031€

979€
1100€

696€
782€

21.7.-28.7. 846€
950€

918€
1031€

979€
1100€

696€
782€

28.7.-04.8. 853€
958€

926€
1041€

988€
1110€

701€
788€

04.8.-11.8. 895€
1006€

979€
1100€

1040€
1169€

735€
826€

11.8.-18.8. 895€
1006€

979€
1100€

1040€
1169€

735€
826€

18.8.-25.8. 817€
918€

892€
1002€

947€
1064€

671€
754€

25.8.-01.9. 622€
699€

672€
755€

712€
800€

511€
574€

01.9.-08.9. 428€
481€

463€
520€

490€
550€

352€
396€

08.9.-15.9. 392€
441€

423€
475€

447€
502€

324€
364€

15.9.-22.9. 387€
435€

416€
467€

440€
494€

320€
359€

22.9.-29.9. 387€
435€

416€
467€

440€
494€

320€
359€4-lôžkový
Vila Nerona

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Rezidencia Lucinda

(obývacia izba + kuchynka + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-8-lôžkový
Vila Caroline

(obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Rezidencia Saulina

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

05.5.-12.5. 416€
467€

416€
467€

624€
701€

424€
476€

12.5.-19.5. 416€
467€

416€
467€

624€
701€

424€
476€

19.5.-26.5. 416€
467€

416€
467€

624€
701€

424€
476€

26.5.-02.6. 429€
482€

429€
482€

640€
719€

436€
490€

02.6.-09.6. 463€
520€

463€
520€

681€
765€

470€
528€

09.6.-16.6. 481€
541€

481€
541€

706€
793€

490€
550€

16.6.-23.6. 599€
673€

599€
673€

854€
959€

611€
686€

23.6.-30.6. 732€
823€

732€
823€

1003€
1127€

748€
840€

30.6.-07.7. 884€
993€

884€
993€

1194€
1342€

907€
1019€

07.7.-14.7. 903€
1015€

903€
1015€

1219€
1370€

929€
1044€

14.7.-21.7. 918€
1031€

918€
1031€

1238€
1391€

946€
1063€

21.7.-28.7. 918€
1031€

918€
1031€

1238€
1391€

946€
1063€

28.7.-04.8. 926€
1041€

926€
1041€

1248€
1402€

954€
1072€

04.8.-11.8. 979€
1100€

979€
1100€

1306€
1467€

1001€
1125€

11.8.-18.8. 979€
1100€

979€
1100€

1306€
1467€

1001€
1125€

18.8.-25.8. 892€
1002€

892€
1002€

1197€
1345€

910€
1023€

25.8.-01.9. 672€
755€

672€
755€

926€
1041€

684€
768€

01.9.-08.9. 463€
520€

463€
520€

681€
765€

470€
528€

08.9.-15.9. 423€
475€

423€
475€

632€
710€

430€
483€

15.9.-22.9. 416€
467€

416€
467€

624€
701€

424€
476€

22.9.-29.9. 416€
467€

416€
467€

624€
701€

424€
476€8-lôžkový
Vila Mirella

(obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Nena

(2 podlažia a samostatná záhrada: obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + 2 kúpelňe + terasa)

4-lôžkové
Vila Vivien,
Rezidencia Primula,
Rezidencia pri mori

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

05.5.-12.5. 485€
545€

641€
720€

373€
419€

403€
453€

12.5.-19.5. 485€
545€

641€
720€

373€
419€

403€
453€

19.5.-26.5. 485€
545€

641€
720€

373€
419€

403€
453€

26.5.-02.6. 500€
562€

658€
739€

384€
432€

416€
467€

02.6.-09.6. 537€
603€

700€
787€

411€
462€

446€
501€

09.6.-16.6. 559€
628€

726€
816€

428€
481€

465€
522€

16.6.-23.6. 691€
776€

881€
990€

526€
591€

577€
648€

23.6.-30.6. 832€
935€

1033€
1161€

651€
731€

701€
788€

30.6.-07.7. 1003€
1127€

1233€
1385€

778€
874€

854€
959€

07.7.-14.7. 1025€
1152€

1261€
1417€

797€
895€

872€
980€

14.7.-21.7. 1042€
1171€

1282€
1441€

811€
911€

888€
998€

21.7.-28.7. 1042€
1171€

1282€
1441€

811€
911€

888€
998€

28.7.-04.8. 1051€
1181€

1293€
1453€

818€
919€

903€
1015€

04.8.-11.8. 1104€
1240€

1355€
1523€

862€
969€

951€
1069€

11.8.-18.8. 1104€
1240€

1355€
1523€

862€
969€

951€
1069€

18.8.-25.8. 1007€
1131€

1241€
1394€

787€
884€

856€
962€

25.8.-01.9. 764€
858€

954€
1072€

599€
673€

641€
720€

01.9.-08.9. 537€
603€

700€
787€

411€
462€

444€
499€

08.9.-15.9. 492€
553€

649€
729€

378€
425€

405€
455€

15.9.-22.9. 485€
545€

641€
720€

373€
419€

403€
453€

22.9.-29.9. 485€
545€

641€
720€

373€
419€

403€
453€5-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi,
4-lôžkový
Rezidencia Bianco

(obývacia izba + kuchynka + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna, (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

(obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

2-lôžkový
Vila Elena

(obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Elena

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 407€
457€

329€
370€

295€
332€

407€
457€

12.5.-19.5. 407€
457€

329€
370€

295€
332€

407€
457€

19.5.-26.5. 407€
457€

329€
370€

295€
332€

407€
457€

26.5.-02.6. 419€
471€

339€
381€

304€
342€

419€
471€

02.6.-09.6. 450€
506€

364€
409€

326€
366€

450€
506€

09.6.-16.6. 469€
527€

379€
426€

338€
380€

469€
527€

16.6.-23.6. 583€
655€

467€
525€

412€
463€

583€
655€

23.6.-30.6. 716€
804€

576€
647€

514€
578€

716€
804€

30.6.-07.7. 868€
975€

696€
782€

618€
694€

868€
975€

07.7.-14.7. 886€
996€

711€
799€

630€
708€

886€
996€

14.7.-21.7. 902€
1013€

723€
812€

639€
718€

902€
1013€

21.7.-28.7. 902€
1013€

723€
812€

639€
718€

902€
1013€

28.7.-04.8. 909€
1021€

729€
819€

645€
725€

909€
1021€

04.8.-11.8. 957€
1075€

764€
858€

679€
763€

957€
1075€

11.8.-18.8. 957€
1075€

764€
858€

679€
763€

957€
1075€

18.8.-25.8. 870€
978€

696€
782€

620€
697€

870€
978€

25.8.-01.9. 655€
736€

529€
594€

473€
531€

655€
736€

01.9.-08.9. 450€
506€

364€
409€

326€
366€

450€
506€

08.9.-15.9. 413€
464€

335€
376€

300€
337€

413€
464€

15.9.-22.9. 407€
457€

329€
370€

295€
332€

407€
457€

22.9.-29.9. 407€
457€

329€
370€

295€
332€

407€
457€4-lôžkový
Vila Barello

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Barello

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

4-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkové
Rez. Torre s bazénom,
Rez. Torre s bazénom

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

05.5.-12.5. 397€
446€

440€
494€

392€
441€

397€
446€

12.5.-19.5. 397€
446€

440€
494€

392€
441€

397€
446€

19.5.-26.5. 397€
446€

440€
494€

392€
441€

397€
446€

26.5.-02.6. 409€
459€

454€
510€

405€
455€

409€
459€

02.6.-09.6. 439€
493€

490€
550€

435€
489€

439€
493€

09.6.-16.6. 457€
513€

511€
574€

453€
509€

457€
513€

16.6.-23.6. 566€
636€

639€
718€

561€
630€

566€
636€

23.6.-30.6. 695€
781€

777€
873€

689€
774€

695€
781€

30.6.-07.7. 834€
937€

939€
1055€

829€
931€

834€
937€

07.7.-14.7. 853€
958€

962€
1081€

847€
952€

853€
958€

14.7.-21.7. 868€
975€

979€
1100€

862€
969€

868€
975€

21.7.-28.7. 868€
975€

979€
1100€

862€
969€

868€
975€

28.7.-04.8. 876€
984€

988€
1110€

870€
977€

876€
984€

04.8.-11.8. 924€
1038€

1040€
1169€

918€
1031€

924€
1038€

11.8.-18.8. 924€
1038€

1040€
1169€

918€
1031€

924€
1038€

18.8.-25.8. 843€
947€

947€
1064€

837€
940€

843€
947€

25.8.-01.9. 639€
718€

712€
800€

634€
712€

639€
718€

01.9.-08.9. 439€
493€

490€
550€

435€
489€

439€
493€

08.9.-15.9. 403€
453€

447€
502€

399€
448€

403€
453€

15.9.-22.9. 397€
446€

440€
494€

392€
441€

397€
446€

22.9.-29.9. 397€
446€

440€
494€

392€
441€

397€
446€4-lôžkový
Vila Mušľa

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Magdaléna

(2 podlažia: obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + balkón + terasa s krbom) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Nerona

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Nerona

(obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 387€
435€

454€
510€

440€
494€

487€
547€

12.5.-19.5. 387€
435€

454€
510€

440€
494€

487€
547€

19.5.-26.5. 387€
435€

454€
510€

440€
494€

487€
547€

26.5.-02.6. 399€
448€

469€
527€

454€
510€

504€
566€

02.6.-09.6. 428€
481€

506€
569€

490€
550€

545€
612€

09.6.-16.6. 445€
500€

528€
593€

511€
574€

569€
639€

16.6.-23.6. 549€
617€

660€
742€

639€
718€

717€
806€

23.6.-30.6. 676€
759€

804€
903€

777€
873€

867€
974€

30.6.-07.7. 811€
911€

979€
1100€

939€
1055€

1057€
1188€

07.7.-14.7. 830€
933€

1001€
1125€

962€
1081€

1082€
1216€

14.7.-21.7. 846€
950€

1017€
1143€

979€
1100€

1102€
1238€

21.7.-28.7. 846€
950€

1017€
1143€

979€
1100€

1102€
1238€

28.7.-04.8. 853€
958€

1027€
1154€

988€
1110€

1111€
1248€

04.8.-11.8. 895€
1006€

1085€
1219€

1040€
1169€

1169€
1313€

11.8.-18.8. 895€
1006€

1085€
1219€

1040€
1169€

1169€
1313€

18.8.-25.8. 817€
918€

984€
1106€

947€
1064€

1061€
1192€

25.8.-01.9. 622€
699€

733€
824€

712€
800€

790€
888€

01.9.-08.9. 428€
481€

506€
569€

490€
550€

545€
612€

08.9.-15.9. 392€
441€

462€
519€

447€
502€

495€
556€

15.9.-22.9. 387€
435€

454€
510€

440€
494€

487€
547€

22.9.-29.9. 387€
435€

454€
510€

440€
494€

487€
547€6-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-8-lôžkový
Vila Mušľa

(obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

7-8-lôžkový
Vila Mara

(obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Karin

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 454€
510€

454€
510€

541€
608€

373€
419€

12.5.-19.5. 454€
510€

454€
510€

541€
608€

373€
419€

19.5.-26.5. 454€
510€

454€
510€

541€
608€

373€
419€

26.5.-02.6. 469€
527€

469€
527€

555€
624€

384€
432€

02.6.-09.6. 506€
569€

506€
569€

591€
664€

411€
462€

09.6.-16.6. 528€
593€

528€
593€

612€
688€

428€
481€

16.6.-23.6. 660€
742€

660€
742€

740€
832€

526€
591€

23.6.-30.6. 804€
903€

804€
903€

878€
986€

651€
731€

30.6.-07.7. 979€
1100€

979€
1100€

1040€
1169€

778€
874€

07.7.-14.7. 1001€
1125€

1001€
1125€

1064€
1195€

797€
895€

14.7.-21.7. 1017€
1143€

1017€
1143€

1080€
1214€

811€
911€

21.7.-28.7. 1017€
1143€

1017€
1143€

1080€
1214€

811€
911€

28.7.-04.8. 1027€
1154€

1027€
1154€

1089€
1224€

818€
919€

04.8.-11.8. 1085€
1219€

1085€
1219€

1142€
1283€

862€
969€

11.8.-18.8. 1085€
1219€

1085€
1219€

1142€
1283€

862€
969€

18.8.-25.8. 984€
1106€

984€
1106€

1048€
1177€

787€
884€

25.8.-01.9. 733€
824€

733€
824€

813€
913€

599€
673€

01.9.-08.9. 506€
569€

506€
569€

591€
664€

411€
462€

08.9.-15.9. 462€
519€

462€
519€

548€
616€

378€
425€

15.9.-22.9. 454€
510€

454€
510€

541€
608€

373€
419€

22.9.-29.9. 454€
510€

454€
510€

541€
608€

373€
419€5-lôžkový
Rezidencia Jupiter

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + 3 terasy) + klimatizácia

05.5.-12.5. 392€
441€

- - -
12.5.-19.5. 392€
441€

- - -
19.5.-26.5. 392€
441€

- - -
26.5.-02.6. 405€
455€

- - -
02.6.-09.6. 435€
489€

- - -
09.6.-16.6. 453€
509€

- - -
16.6.-23.6. 561€
630€

- - -
23.6.-30.6. 689€
774€

- - -
30.6.-07.7. 829€
931€

- - -
07.7.-14.7. 847€
952€

- - -
14.7.-21.7. 862€
969€

- - -
21.7.-28.7. 862€
969€

- - -
28.7.-04.8. 870€
977€

- - -
04.8.-11.8. 918€
1031€

- - -
11.8.-18.8. 918€
1031€

- - -
18.8.-25.8. 837€
940€

- - -
25.8.-01.9. 634€
712€

- - -
01.9.-08.9. 435€
489€

- - -
08.9.-15.9. 399€
448€

- - -
15.9.-22.9. 392€
441€

- - -
22.9.-29.9. 392€
441€

- - -
Legenda:

- Voľné - - Vypredané - 

 


Ceny sú za celý apartmán s uvedeným počtom osôb a týždeň – 8 dní, 7 nocí.

Prečiarknuté ceny sú katalógové ceny, cena nad nimi je zľavnená o 12%  zľavu FIRST MOMENT 

 

 

Nástup na apartmány vždy v sobotu od 15.30 hod., uvoľnenie apartmánov nasledujúcu sobotu do 09.00 hod.

 

Objednanie pobytu a platobné podmienky

objednať pobyt si môžete telefonicky, cez náš web, e-mailom, alebo osobne v pobočke CA

  • PODMIENKOU UPLATNENIA  ZĽAVY FIRST MOMENT  je úhrada zálohy vo výške 50%do 5 dní od objednania pobytu, najneskôr do 31.januára 2018. Pri vernostnej zľave stačí záloha vo výške 30%.
  • záloha sa platí vo výške 50% z ceny pobytu do 3 dní od objednania pobytu v hotovosti v CK, pošt.poukážkou alebo bank.prevodom, doplatok do 30 dní pred nástupom na pobyt.
  • v prípade objednávky do menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je nutné uhradiť pobyt v plnej výške do 2 dní od objednania pobytu
  • v prípade záujmu vám môžeme želanú kapacitu nezáväzne rezervovať na dobu 2 kalendárnych dní

Súčasťou Zmluvy o obstaraní ubytovania sú aj Všeobecné podmienky pre účasť na pobytoch CA.
.

Cena zahrňuje: ubytovanie za apartmán (uvedený počet osôb) 8 dní pobytu, 7 nocí 
  spotrebu elektriny,  vody, plynu, parkovné
  osobná účasť vedenia CA ako delegáta počas pobytu od 02.6.-22.9.2018
 
osobná asistencia delegáta pri nástupe na ubytovanie
  povinné príplatky : žiadne
  parkovné
 

u nadštandardných apartmánov je v cene aj používanie klimatizácie a plážový servis (1 slnečník + 2 lehátka) na celý pobyt na hotel.pláži

  záverečné upratovanie LIGHT (nezahŕňa vynesenie odpadkov a umytie riadu)

 

 

Na mieste, po prebratí apartmánu od nášho delegáta, sa platí vratná kaucia : 100,-EUR za apartmán - bude vrátená pri odovzdaní apartmánu v pôvodnom stave.

 

Nepovinné príplatky : 

 

                  - prioritný check-in (prednostné ubytovanie od 11.30 hod) : 40,-EUR/apartmán

                  - detská postieľka ( pre dieťa 0-2 roky) : 35,-EUR/pobyt

                  - poplatok za psa/mačku : 35,-EUR/pobyt 

                  -možné zapožičanie posteľného prádla za 8,-EUR/osobu a pobyt

                  - zapožičanie uterákov (1 x osuška + 1 x uterák) za 8,-EUR na celý pobyt