Vyhľadať »
CA Top Holiday » Termíny a ceny » Cenník 2018 - 8 dňové pobyty

Cenník 2018 - 8-dňové pobyty

12% First Moment 

 

  Individuálnou dopravou - rok 2018

 

3-lôžkový
Rezidencia Bussola

(obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-8-lôžkový
Rezidencia Bussola

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia + vstup do bazéna

6-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

(prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

(prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

05.5.-12.5. 343€
390€

440€
500€

484€
550€

396€
450€

12.5.-19.5. 343€
390€

440€
500€

484€
550€

396€
450€

19.5.-26.5. 343€
390€

550€
625€

546€
620€

458€
520€

26.5.-02.6. 440€
500€

607€
690€

634€
720€

546€
620€

02.6.-09.6. 440€
500€

607€
690€

634€
720€

546€
620€

09.6.-16.6. 440€
500€

607€
690€

634€
720€

546€
620€

16.6.-23.6. 440€
500€

607€
690€

634€
720€

546€
620€

23.6.-30.6. 440€
500€

744€
845€

810€
920€

661€
751€

30.6.-07.7. 537€
610€

739€
840€

982€
1116€

704€
800€

07.7.-14.7. 537€
610€

931€
1058€

982€
1116€

792€
900€

14.7.-21.7. 537€
610€

931€
1058€

982€
1116€

792€
900€

21.7.-28.7. 537€
610€

940€
1068€

982€
1116€

792€
900€

28.7.-04.8. 634€
720€

940€
1068€

982€
1116€

792€
900€

04.8.-11.8. 703€
799€

1122€
1275€

1184€
1345€

871€
990€

11.8.-18.8. 703€
799€

1122€
1275€

1184€
1345€

871€
990€

18.8.-25.8. 634€
720€

940€
1068€

941€
1069€

792€
900€

25.8.-01.9. 440€
500€

744€
845€

774€
879€

629€
715€

01.9.-08.9. 440€
500€

607€
690€

634€
720€

546€
620€

08.9.-15.9. 343€
390€

550€
625€

546€
620€

458€
520€

15.9.-22.9. 343€
390€

550€
625€

546€
620€

458€
520€

22.9.-29.9. 343€
390€

440€
500€

484€
550€

396€
450€3-lôžkový
Rez. Duna s bazénom,
2-3-lôžkový
Rezidencia pri mori

(obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna, (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Rezidencia Casa Marina s bazénom

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkové
Rezidencia Beatrice,
Vila Elena

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Adriana

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 299€
340€

362€
411€

378€
430€

549€
624€

12.5.-19.5. 299€
340€

362€
411€

378€
430€

549€
624€

19.5.-26.5. 299€
340€

362€
411€

378€
430€

549€
624€

26.5.-02.6. 308€
350€

372€
423€

390€
443€

564€
641€

02.6.-09.6. 329€
374€

399€
453€

419€
476€

600€
682€

09.6.-16.6. 342€
389€

414€
471€

436€
495€

622€
707€

16.6.-23.6. 418€
475€

510€
580€

538€
611€

753€
856€

23.6.-30.6. 521€
592€

633€
719€

663€
753€

895€
1017€

30.6.-07.7. 627€
712€

759€
862€

796€
905€

1068€
1214€

07.7.-14.7. 640€
727€

774€
880€

816€
927€

1090€
1239€

14.7.-21.7. 649€
738€

787€
894€

831€
944€

1106€
1257€

21.7.-28.7. 649€
738€

787€
894€

831€
944€

1106€
1257€

28.7.-04.8. 655€
744€

793€
901€

838€
952€

1116€
1268€

04.8.-11.8. 688€
782€

831€
944€

879€
999€

1173€
1333€

11.8.-18.8. 688€
782€

831€
944€

879€
999€

1173€
1333€

18.8.-25.8. 628€
714€

759€
863€

803€
912€

1074€
1220€

25.8.-01.9. 479€
544€

583€
662€

609€
692€

825€
938€

01.9.-08.9. 329€
374€

399€
453€

419€
476€

600€
682€

08.9.-15.9. 304€
345€

367€
417€

384€
436€

556€
632€

15.9.-22.9. 299€
340€

362€
411€

378€
430€

549€
624€

22.9.-29.9. 299€
340€

362€
411€

378€
430€

549€
624€4-5-lôžkový
Vila Petronella,
4-lôžkový
Rezidencia pri mori

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

2-lôžkový
Vila Nerona

(obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Vila Nerona

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Rezidencia Lucinda

(obývacia izba + kuchynka + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 383€
435€

316€
359€

411€
467€

411€
467€

12.5.-19.5. 383€
435€

316€
359€

411€
467€

411€
467€

19.5.-26.5. 383€
435€

316€
359€

411€
467€

411€
467€

26.5.-02.6. 394€
448€

325€
369€

424€
482€

424€
482€

02.6.-09.6. 423€
481€

348€
396€

458€
520€

458€
520€

09.6.-16.6. 440€
500€

362€
411€

476€
541€

476€
541€

16.6.-23.6. 543€
617€

445€
506€

592€
673€

592€
673€

23.6.-30.6. 668€
759€

549€
624€

724€
823€

724€
823€

30.6.-07.7. 802€
911€

660€
750€

874€
993€

874€
993€

07.7.-14.7. 821€
933€

676€
768€

893€
1015€

893€
1015€

14.7.-21.7. 836€
950€

688€
782€

907€
1031€

907€
1031€

21.7.-28.7. 836€
950€

688€
782€

907€
1031€

907€
1031€

28.7.-04.8. 843€
958€

693€
788€

916€
1041€

916€
1041€

04.8.-11.8. 885€
1006€

727€
826€

968€
1100€

968€
1100€

11.8.-18.8. 885€
1006€

727€
826€

968€
1100€

968€
1100€

18.8.-25.8. 808€
918€

664€
754€

882€
1002€

882€
1002€

25.8.-01.9. 615€
699€

505€
574€

664€
755€

664€
755€

01.9.-08.9. 423€
481€

348€
396€

458€
520€

458€
520€

08.9.-15.9. 388€
441€

320€
364€

418€
475€

418€
475€

15.9.-22.9. 383€
435€

316€
359€

411€
467€

411€
467€

22.9.-29.9. 383€
435€

316€
359€

411€
467€

411€
467€6-8-lôžkový
Vila Caroline

(obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Rezidencia Saulina

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

8-lôžkový
Vila Mirella

(obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Nena

(2 podlažia a samostatná záhrada: obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + 2 kúpelňe + terasa)

05.5.-12.5. 617€
701€

419€
476€

480€
545€

634€
720€

12.5.-19.5. 617€
701€

419€
476€

480€
545€

634€
720€

19.5.-26.5. 617€
701€

419€
476€

480€
545€

634€
720€

26.5.-02.6. 633€
719€

431€
490€

495€
562€

650€
739€

02.6.-09.6. 673€
765€

465€
528€

531€
603€

693€
787€

09.6.-16.6. 698€
793€

484€
550€

553€
628€

718€
816€

16.6.-23.6. 844€
959€

604€
686€

683€
776€

871€
990€

23.6.-30.6. 992€
1127€

739€
840€

823€
935€

1022€
1161€

30.6.-07.7. 1181€
1342€

897€
1019€

992€
1127€

1219€
1385€

07.7.-14.7. 1206€
1370€

919€
1044€

1014€
1152€

1247€
1417€

14.7.-21.7. 1224€
1391€

935€
1063€

1030€
1171€

1268€
1441€

21.7.-28.7. 1224€
1391€

935€
1063€

1030€
1171€

1268€
1441€

28.7.-04.8. 1234€
1402€

943€
1072€

1039€
1181€

1279€
1453€

04.8.-11.8. 1291€
1467€

990€
1125€

1091€
1240€

1340€
1523€

11.8.-18.8. 1291€
1467€

990€
1125€

1091€
1240€

1340€
1523€

18.8.-25.8. 1184€
1345€

900€
1023€

995€
1131€

1227€
1394€

25.8.-01.9. 916€
1041€

676€
768€

755€
858€

943€
1072€

01.9.-08.9. 673€
765€

465€
528€

531€
603€

693€
787€

08.9.-15.9. 625€
710€

425€
483€

487€
553€

642€
729€

15.9.-22.9. 617€
701€

419€
476€

480€
545€

634€
720€

22.9.-29.9. 617€
701€

419€
476€

480€
545€

634€
720€4-lôžkové
Vila Vivien,
Rezidencia Primula,
Rezidencia pri mori

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi,
4-lôžkový
Rezidencia Bianco

(obývacia izba + kuchynka + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna, (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

3-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

(obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

05.5.-12.5. 369€
419€

399€
453€

402€
457€

326€
370€

12.5.-19.5. 369€
419€

399€
453€

402€
457€

326€
370€

19.5.-26.5. 369€
419€

399€
453€

402€
457€

326€
370€

26.5.-02.6. 380€
432€

411€
467€

414€
471€

335€
381€

02.6.-09.6. 407€
462€

441€
501€

445€
506€

360€
409€

09.6.-16.6. 423€
481€

459€
522€

464€
527€

375€
426€

16.6.-23.6. 520€
591€

570€
648€

576€
655€

462€
525€

23.6.-30.6. 643€
731€

693€
788€

708€
804€

569€
647€

30.6.-07.7. 769€
874€

844€
959€

858€
975€

688€
782€

07.7.-14.7. 788€
895€

862€
980€

876€
996€

703€
799€

14.7.-21.7. 802€
911€

878€
998€

891€
1013€

715€
812€

21.7.-28.7. 802€
911€

878€
998€

891€
1013€

715€
812€

28.7.-04.8. 809€
919€

893€
1015€

898€
1021€

721€
819€

04.8.-11.8. 853€
969€

941€
1069€

946€
1075€

755€
858€

11.8.-18.8. 853€
969€

941€
1069€

946€
1075€

755€
858€

18.8.-25.8. 778€
884€

847€
962€

861€
978€

688€
782€

25.8.-01.9. 592€
673€

634€
720€

648€
736€

523€
594€

01.9.-08.9. 407€
462€

439€
499€

445€
506€

360€
409€

08.9.-15.9. 374€
425€

400€
455€

408€
464€

331€
376€

15.9.-22.9. 369€
419€

399€
453€

402€
457€

326€
370€

22.9.-29.9. 369€
419€

399€
453€

402€
457€

326€
370€2-lôžkový
Vila Elena

(obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Elena

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Vila Barello

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Barello

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

05.5.-12.5. 292€
332€

402€
457€

392€
446€

435€
494€

12.5.-19.5. 292€
332€

402€
457€

392€
446€

435€
494€

19.5.-26.5. 292€
332€

402€
457€

392€
446€

435€
494€

26.5.-02.6. 301€
342€

414€
471€

404€
459€

449€
510€

02.6.-09.6. 322€
366€

445€
506€

434€
493€

484€
550€

09.6.-16.6. 334€
380€

464€
527€

451€
513€

505€
574€

16.6.-23.6. 407€
463€

576€
655€

560€
636€

632€
718€

23.6.-30.6. 509€
578€

708€
804€

687€
781€

768€
873€

30.6.-07.7. 611€
694€

858€
975€

825€
937€

928€
1055€

07.7.-14.7. 623€
708€

876€
996€

843€
958€

951€
1081€

14.7.-21.7. 632€
718€

891€
1013€

858€
975€

968€
1100€

21.7.-28.7. 632€
718€

891€
1013€

858€
975€

968€
1100€

28.7.-04.8. 638€
725€

898€
1021€

866€
984€

977€
1110€

04.8.-11.8. 671€
763€

946€
1075€

913€
1038€

1029€
1169€

11.8.-18.8. 671€
763€

946€
1075€

913€
1038€

1029€
1169€

18.8.-25.8. 613€
697€

861€
978€

833€
947€

936€
1064€

25.8.-01.9. 467€
531€

648€
736€

632€
718€

704€
800€

01.9.-08.9. 322€
366€

445€
506€

434€
493€

484€
550€

08.9.-15.9. 297€
337€

408€
464€

399€
453€

442€
502€

15.9.-22.9. 292€
332€

402€
457€

392€
446€

435€
494€

22.9.-29.9. 292€
332€

402€
457€

392€
446€

435€
494€4-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Rez. Torre s bazénom

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Vila Mušľa

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-7-lôžkový
Vila Magdaléna

(2 podlažia: obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + balkón + terasa s krbom) + klimatizácia

05.5.-12.5. 388€
441€

392€
446€

383€
435€

449€
510€

12.5.-19.5. 388€
441€

392€
446€

383€
435€

449€
510€

19.5.-26.5. 388€
441€

392€
446€

383€
435€

449€
510€

26.5.-02.6. 400€
455€

404€
459€

394€
448€

464€
527€

02.6.-09.6. 430€
489€

434€
493€

423€
481€

501€
569€

09.6.-16.6. 448€
509€

451€
513€

440€
500€

522€
593€

16.6.-23.6. 554€
630€

560€
636€

543€
617€

653€
742€

23.6.-30.6. 681€
774€

687€
781€

668€
759€

795€
903€

30.6.-07.7. 819€
931€

825€
937€

802€
911€

968€
1100€

07.7.-14.7. 838€
952€

843€
958€

821€
933€

990€
1125€

14.7.-21.7. 853€
969€

858€
975€

836€
950€

1006€
1143€

21.7.-28.7. 853€
969€

858€
975€

836€
950€

1006€
1143€

28.7.-04.8. 860€
977€

866€
984€

843€
958€

1016€
1154€

04.8.-11.8. 907€
1031€

913€
1038€

885€
1006€

1073€
1219€

11.8.-18.8. 907€
1031€

913€
1038€

885€
1006€

1073€
1219€

18.8.-25.8. 827€
940€

833€
947€

808€
918€

973€
1106€

25.8.-01.9. 627€
712€

632€
718€

615€
699€

725€
824€

01.9.-08.9. 430€
489€

434€
493€

423€
481€

501€
569€

08.9.-15.9. 394€
448€

399€
453€

388€
441€

457€
519€

15.9.-22.9. 388€
441€

392€
446€

383€
435€

449€
510€

22.9.-29.9. 388€
441€

392€
446€

383€
435€

449€
510€5-lôžkový
Vila Nerona

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Nerona

(obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

(obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-8-lôžkový
Vila Mušľa

(obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

05.5.-12.5. 435€
494€

481€
547€

449€
510€

449€
510€

12.5.-19.5. 435€
494€

481€
547€

449€
510€

449€
510€

19.5.-26.5. 435€
494€

481€
547€

449€
510€

449€
510€

26.5.-02.6. 449€
510€

498€
566€

464€
527€

464€
527€

02.6.-09.6. 484€
550€

539€
612€

501€
569€

501€
569€

09.6.-16.6. 505€
574€

562€
639€

522€
593€

522€
593€

16.6.-23.6. 632€
718€

709€
806€

653€
742€

653€
742€

23.6.-30.6. 768€
873€

857€
974€

795€
903€

795€
903€

30.6.-07.7. 928€
1055€

1045€
1188€

968€
1100€

968€
1100€

07.7.-14.7. 951€
1081€

1070€
1216€

990€
1125€

990€
1125€

14.7.-21.7. 968€
1100€

1089€
1238€

1006€
1143€

1006€
1143€

21.7.-28.7. 968€
1100€

1089€
1238€

1006€
1143€

1006€
1143€

28.7.-04.8. 977€
1110€

1098€
1248€

1016€
1154€

1016€
1154€

04.8.-11.8. 1029€
1169€

1155€
1313€

1073€
1219€

1073€
1219€

11.8.-18.8. 1029€
1169€

1155€
1313€

1073€
1219€

1073€
1219€

18.8.-25.8. 936€
1064€

1049€
1192€

973€
1106€

973€
1106€

25.8.-01.9. 704€
800€

781€
888€

725€
824€

725€
824€

01.9.-08.9. 484€
550€

539€
612€

501€
569€

501€
569€

08.9.-15.9. 442€
502€

489€
556€

457€
519€

457€
519€

15.9.-22.9. 435€
494€

481€
547€

449€
510€

449€
510€

22.9.-29.9. 435€
494€

481€
547€

449€
510€

449€
510€7-8-lôžkový
Vila Mara

(obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Karin

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Rezidencia Jupiter

(obývacia izba + spálňa + kúpelňa + 3 terasy) + klimatizácia

05.5.-12.5. 535€
608€

369€
419€

388€
441€

-
12.5.-19.5. 535€
608€

369€
419€

388€
441€

-
19.5.-26.5. 535€
608€

369€
419€

388€
441€

-
26.5.-02.6. 549€
624€

380€
432€

400€
455€

-
02.6.-09.6. 584€
664€

407€
462€

430€
489€

-
09.6.-16.6. 605€
688€

423€
481€

448€
509€

-
16.6.-23.6. 732€
832€

520€
591€

554€
630€

-
23.6.-30.6. 868€
986€

643€
731€

681€
774€

-
30.6.-07.7. 1029€
1169€

769€
874€

819€
931€

-
07.7.-14.7. 1052€
1195€

788€
895€

838€
952€

-
14.7.-21.7. 1068€
1214€

802€
911€

853€
969€

-
21.7.-28.7. 1068€
1214€

802€
911€

853€
969€

-
28.7.-04.8. 1077€
1224€

809€
919€

860€
977€

-
04.8.-11.8. 1129€
1283€

853€
969€

907€
1031€

-
11.8.-18.8. 1129€
1283€

853€
969€

907€
1031€

-
18.8.-25.8. 1036€
1177€

778€
884€

827€
940€

-
25.8.-01.9. 803€
913€

592€
673€

627€
712€

-
01.9.-08.9. 584€
664€

407€
462€

430€
489€

-
08.9.-15.9. 542€
616€

374€
425€

394€
448€

-
15.9.-22.9. 535€
608€

369€
419€

388€
441€

-
22.9.-29.9. 535€
608€

369€
419€

388€
441€

-
Legenda:

- Voľné - - Vypredané - 

 


Ceny sú za celý apartmán s uvedeným počtom osôb a týždeň – 8 dní, 7 nocí.

Prečiarknuté ceny sú katalógové ceny, cena nad nimi je zľavnená o 12%  zľavu FIRST MOMENT 

 

 

Nástup na apartmány vždy v sobotu od 15.30 hod., uvoľnenie apartmánov nasledujúcu sobotu do 09.00 hod.

 

Objednanie pobytu a platobné podmienky

objednať pobyt si môžete telefonicky, cez náš web, e-mailom, alebo osobne v pobočke CA

  • PODMIENKOU UPLATNENIA  ZĽAVY FIRST MOMENT  je úhrada zálohy vo výške 50%do 5 dní od objednania pobytu, najneskôr do 31.januára 2018. Pri vernostnej zľave stačí záloha vo výške 30%.
  • záloha sa platí vo výške 50% z ceny pobytu do 3 dní od objednania pobytu v hotovosti v CK, pošt.poukážkou alebo bank.prevodom, doplatok do 30 dní pred nástupom na pobyt.
  • v prípade objednávky do menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je nutné uhradiť pobyt v plnej výške do 2 dní od objednania pobytu
  • v prípade záujmu vám môžeme želanú kapacitu nezáväzne rezervovať na dobu 2 kalendárnych dní

Súčasťou Zmluvy o obstaraní ubytovania sú aj Všeobecné podmienky pre účasť na pobytoch CA.
.

Cena zahrňuje: ubytovanie za apartmán (uvedený počet osôb) 8 dní pobytu, 7 nocí 
  spotrebu elektriny,  vody, plynu, parkovné
  osobná účasť vedenia CA ako delegáta počas pobytu od 02.6.-22.9.2018
 
osobná asistencia delegáta pri nástupe na ubytovanie
  povinné príplatky : žiadne
  parkovné
 

u nadštandardných apartmánov je v cene aj používanie klimatizácie a plážový servis (1 slnečník + 2 lehátka) na celý pobyt na hotel.pláži

  záverečné upratovanie LIGHT (nezahŕňa vynesenie odpadkov a umytie riadu)

 

 

Na mieste, po prebratí apartmánu od nášho delegáta, sa platí vratná kaucia : 100,-EUR za apartmán - bude vrátená pri odovzdaní apartmánu v pôvodnom stave.

 

Nepovinné príplatky : 

 

                  - prioritný check-in (prednostné ubytovanie od 11.30 hod) : 40,-EUR/apartmán

                  - detská postieľka ( pre dieťa 0-2 roky) : 35,-EUR/pobyt

                  - poplatok za psa/mačku : 35,-EUR/pobyt 

                  -možné zapožičanie posteľného prádla za 8,-EUR/osobu a pobyt

                  - zapožičanie uterákov (1 x osuška + 1 x uterák) za 8,-EUR na celý pobyt